Brandveiligheid sommige ruimten Flierbosdreef 2-12 ernstig in gevaar.

Brandveiligheid sommige ruimten Flierbosdreef 2-12 ernstig in gevaar.
CDA <cda@tweedekamer.nl>

vr 20-10, 6:32

. . <……………………………………….@hotmail.com>
vr 20-10, 6:23
Dutch government don’t look fresafety,when persons died of fire, they say they don’t know. The price for citezens is lower then one eurocent.
IG
Info gemeenteraad <InfoGemeenteraad@amsterdam.nl>
do 19-10, 12:42
Geachte heer/ mevrouw Whistleblower, Onder verwijzing naar de paragraaf met betrekking tot openbaarmaking van uw e-mail deel ik u mede dat om die reden uw e-mail niet als raadsadres geregistreerd kan worden, niet aan de gemeenteraadsleden kan worden doorgestuurd
VT
Volkskrant Tips <tips@volkskrant.nl>
di 17-10, 3:52
Beste tipgever, Dank voor uw bericht. Wij stellen het op prijs dat u de moeite heeft genomen contact met ons te zoeken. Een journalist leest alle tips zorgvuldig en neemt bij voldoende aanknopingspunten contact met u op. Hartelijke groet, Redactie de Volkskrant
. . <…………………….@hotmail.com>

di 17-10-2017 3:52e.van.der.laan@amsterdam.nl;info@gemeenteraad.amsterdam.nl;

nieuwsdienst@anp.nl;HRN – Mailbox Info Hoge Raad (HRN-Info@HogeRaad.NL)

cc   eunver@raad.amsterdam.nl;

ECHRvisit@echr.coe.int;digital@tmg.nl;internet@ad.nl;

tips@volkskrant.nl;(voorzitter@tweedekamer.nl);

(voorzitter@eerstekamer.nl);(persvoorlichting@tweedekamer.nl);pers@fvd.nl;groenlinks@tweedekamer.nl;

voorlichting@tweedekamer.nl;voorz-pres@const-court.be;voorzitter@pvda.nl;ECHRvisit@echr.coe;voorlichting@eerstekamer.nl

bcc hrwpress@hrw.org;Reunited Flierbosdreef-2-12huurders (reunited4flierbosdreef2-14@hotmail.com)

Amsterdam 17-10-2017

Aan college van B&W en raadsleden Amsterdam en andere geadresseerden,

Heb destijds al mail gestuurd rechtstreeks aan burgemeester Eberhard van der Laan, maar misschien was hij toen al meer bezig met zijn ziekte dan met zaken zoals veiligheid van zijn inwoners in zijn stad.
Wat ik hem wel aan reken, immers als je burgemeester bent ben je verantwoordelijk voor je inwoners van je stad, als je dat niet meer aankunt om wat voor reden dan ook, dan dien je als burgemeerster je taak neer te leggen.
Half werk leveren of niet volledig je taken kunnen doen als burgemeester leverd altijd schade op bij de inwoners indirect, terwijl duidelijk in de taakomschrijving staat van burgemeester (ook wettelijk) wat er van je word verwacht.
Als hij zelf niet zijn eigen mail keek, maar dit liet doen door secretaresse/secretarris dan hadden deze de zaak i.v.m. veiligheid zeker aan hem door moeten geven, want wetten en verdragen hadden zeker prioriteit moeten hebben.
Eerst ging ik er van uit dat Eberhard van der Laan als republikein echt anders was als oude advocaat, maar als ik alle mail kijk welke gestuurd zijn al vele jaren, waarbij vele zaken betrof de interiteit ambtenaren, wethouders, raadsleden plus zaken aangaande veiligheid, evrm(mensenrechten), werd er op geen enkele manier gereageerd.
Dat men dan overal waar ik zie hem (Eberhard) zo ophemeld de lucht in prijst gaan mijn haren overeind staan, want zelfs Aboutaleb liet een medewerker contact op nemen destijds, was telefonisch, dat deze ambtenaar de zaken niet adequaad aanpakte verder en nadat Aboutaleb nadat hij op de hoogte was gesteld niets meer deed, is waarschijnlijk gewoon van burgemeesters.
Dat het college van B&W en raadsleden het niet zo nauw neemt staat als paal boven water, want zelf wettelijke wobverzoeken met zeer groot maatschappelijk belang legt men naast zich neer en ook de wettelijke dwangsom, wat heet onbehoorlijk bestuur.

De eisen van brandveiligheid en eisen zijn wettelijk allemaal geregeld, alleen wetten naleven  en controleren daar scheelt het vaak aan, zoals je tegenwoordig vaak ziet in Nederland, zie bv 45 uur rust bij vrachtwagenchauffeurs, word nageleefd en gecontroleerd in alle buurlanden van Nederland alleen hier niet waardoor chauffeurs hier heen komen.

Integriteit, ook zo’n punt welke ik veelal met bewijzen heb aangeleverd aan burgemeesters Den-Haag zoals Deetman, Aartsen, alleen ben er mee gestopt omdat Paulinne Krikke daar burgemeester werd, welke al zooitje maakte alsburgemeester Arnhem, daarna Scheepsvaartuseum, toen even in 1ste kamer mocht zitten om vervolgens burgemeester te worden.
In Den-Haag zit een ambtenaar welke nauwe banden heeft met criminelen al meer dan 35 jaar, deze kon/kan ook in de systemen kijken welke panden de gemeente wil aankopen welke voor stadsvernieuwing nodig zijn/waren, hij gaf/geeft deze door aan o.a. zijn oom en andere criminele welke snel panden kochten, om ze met zeerveel winsten door te verkopen aan de gemeente Den-Haag.
Ook bemiddeld deze ambtenaar in schijnhuwelijken, veelal uit suriname, plus heeft berijfje opgezet waarbij hij goederen naar suriname exporteerd en importeerd, ik weet alleen tot 2010 wat hij deed, want daarna heb ik onderzoek gestaakt, omdat nationale en locale overheid toch niets mee doen, zelf ministerie justitie deed er niks mee.
Erge van dit alles is, dat deze ambtenaar in GBA/BPR systeem kan/kon kijken, plus op de hoogte was/is dat ik die info door heb gegeven, waardoor ik sinds 2010 veel last heb gekregen van zijn criminele vriendjes, ondanks dat ik al sinds 1983 adres geheimhouding geboden heb, maar met lekkende ambtenaar blijft van geheimhouding niks over.

Dan punt van brandveiligheid in gevaar, dat pand Flierbosdreef2-12, waarbij de wetten en eisen brandveiligheid ernstig worden geschaadt, weet niet of dit komt doordat gemeente Amsterdam dit pand heeft verkocht aan de heren/eigenaars van Camelot en Doniger Urban Development.

Over dit pand (Flierbosdreef 2-12 en Bijmerplein 395 heb ik wettelijk wobverzoek gedaan, daarna wettelijke dwangsom, maar nimmer is aan beide voldaan, maar heb ook de info waarom ikgevraagd heb nimmer verkregen terwijl dit toch maatschappelijk belang is.

Is hieraan nimmer voldaan omdat partij  (voorheeen voorlopige verlening van surseance aan Adam Menswear B.V. en McGregor Fashion Group Holding B.V. op 10 juni 2016 hebben het bestuur van de McGregor Fashion Group en nu Doniger Urban  Development) uitstel  met zijn andere bedrijven aan had gevraagd bij rechtbank van betaling op 10-6-2016 omdat men de hypotheek rond wilde krijgen van pand op ander bedrijf, want op 4-9-2017 gingen andere 11 bedrijven alsnog failliet, nadat eerst ander bedrijf was opgezet, is hier sprake van faillisementfraude.
Want men had gewoon de rechter en curator om met de verlening van sureance op 10-6-2016 van de curator af te zijn plus hypotheek te verkrijgen, maar deze eigenaar had al eerder te maken met failissementen, welke mijn inziens voorbedachte rade is danwel failissement fraude eerder gepleegd.
Willens en wetens met voorbedachte rade rechters en curator op verkeerde been zetten, plus hypotheek verstrekker op aangekochte panden, samen met camelot-eigenaren, welke er zeker wel hebben van geweten, de hypotheekverstrekker moet het bedrag direct opgeeist worden, college B&W en raadsleden Amsterdam van.

Op vestiging van Doniger Urban Development staan op adres interesante bedrijven op:

Doniger Urban Developments III BV, IJsselmeerstraat 314,  1271 GE Huizen

Andere inschrijvingen op dit adres:ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nummer28-06-2016Stichting Amsterdams Gemeenschappelijk Bezit

IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen66332311 29-02-2016Stichting Amsterdam Residences
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen65443802 15-03-2012Easy2Drive Verkeersopleidingen
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen30213952 27-06-2011M-Online
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen53005651 30-12-2009Stichting McGregor Raceteam
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen32164620 19-02-2009rdr-internet
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen32147063 06-03-2006Lemeey Management BV
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen32114266 30-08-2005Kolff Investeringen BV
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen24382417 04-12-2000Jeremiasse & Partners Belastingadviseurs BV
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen32082929 22-07-1997Jeremiasse & Partners
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen32066430 09-05-1995Kolff Management BV
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen32059956 27-01-1995Windforce BV
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen32059086 OnbekendMaatschap Paasheuvelweg 17
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen68639635 OnbekendAnabas Investment BV
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen58819517 OnbekendStichting Administratiekantoor Labeo
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen58946500 OnbekendKolff Management Services BV
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen58842373 OnbekendSchoolfotografie Midden Nederland
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen54813468 OnbekendMonumental Properties Amsterdam BV
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen58800417 OnbekendH.B. Kolff Beheer BV
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen32041501 OnbekendDoniger Developments BV
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen66234190 OnbekendMaatschap Flierbosdreef
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen68223293 OnbekendMonumental Properties Amsterdam Holding BV
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen34145740 OnbekendStichting Administratiekantoor Corydoras
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen65531418 OnbekendStichting Administratiekantoor Botia
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen65534948


28-06-2016Stichting Amsterdams Gemeenschappelijk Bezit
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen66332311 29-02-2016Stichting Amsterdam Residences
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen65443802 15-03-2012Easy2Drive Verkeersopleidingen
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen30213952 27-06-2011M-Online
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen53005651 30-12-2009Stichting McGregor Raceteam
IJsselmeerstraat 314, 1271 GE HuizenHuizen32164620


bron https://drimble.nl/bedrijf/huizen/36576999/doniger-urban-developments-iii-bv.html  dd 17-10-2017

Het pand flierbosdreef welke verhuurd is aan personen, door Camelot kent paar ruimten zoals op 3de verdieping W12 welke alleen hun ruimte kunnen bereiken via brandtrap, waarbij bij brand in de brandtrap er geen wettelijke vluchtroute is, wat wettelijk niet mag en kan, dit is eerder aangegeven bij o.a. Eberhard en gemeenteraad.
Maar college van B&W spelen met levens, dat zelfs de wethouders van de partijen  D66 (Kajsa Ollongren  & Abdeluheb Choho & Udo Kock  & Simone Kukenheim ),VVD ( Eric van der Burg & Pieter Litjens  ), SP ( Laurens Ivens  &  Arjan Vliegenthart ) spelen met levens plus wetten zelf niet naleven, wat zeer ernstig is, gaan ze naderhand als er doden vallen wel zielig doen op tv en radio, terwijl ook de raadsleden de controlerende rol hebben waar ze dik voor betaald krijgen.
Dus deze (raadsleden) laten ook zeer veel steken vallen, want deze hebben altijd de beschkking intern netwerk waar ook alle binnen komende mail welke geadreseerd is aan gemeente of college B&W, waarbij ze de raadsleden dus nalatig zijn, terwijl ze dikke vergoeding krijgen van maandelijks € 2.352,29 per maand.
De kamer W12 is te bereiken brandtrap aan de Flierbosdreef via 2de verdieping waarna je dan naar boven kan (naar 3de verdieping) dan ga je deur door naar halletje waar je bij de deur kan komen van de brand onveilige situatie, welke gecontroleerd moet worden door brandweer en college B&W en raadsleden, waarbij direct een einde gemaakt moet worden aan deze brand onveilige situatie.
De bewoners (2stuks) hoeft u niets mee te doen, immers zijn deze door mij direct aangesproken toen ze hier voor de eerste keer kwamen, plus gewezen op de brand onvelige situatie, maar het intereseerde hen niets, dus die hebben willens en wetens met voorbedachte rade zichzelf hier aan blootgesteld, dus verzegelen de ruimte W12.
Laat deze bewoners het zelf maar uitzoeken met Camelot, want de2 jongenmannen zijn handelings bekwaam, plus zijn ondanks waarschuwingen van mij toch dit avontuur aangegaan, maar ook door deze jongens stellen ze andere ook bloot aan gevaar, immers laten ze de branddeuren (welke er zitten uit veiligheid sluis als er brand is) op andere verdiepingen open staan, zelfs hen er op aanspreken sinds sept.2017 heeft geen zin.
Dat deze jongens zelf gevaar willen lopen is hun eigen keuze, maar dat ze andere in gevaar brengen, met voorbedachte rade en willens en wetens immers ze zijn geattendeerd om branddeur(en) niet open te laten staan, vind ik crimineel gedrag wat ze gewend zijn omdat ze uit brabant komen.
Terwijl ik als inwoner van Amsterdam met ervaring als lijsttrekker graag als raadslid wil deelnemen,plus graag een portefeulle wil hebben, waarvoor ik me wel 100 procent wil en kan inzetten, maar door vriendjes politiek en dat partijen geen kritische personen willen hebben die ook zoals ik eerder deed fraude en corruptie aankaartte waardoor men mij als lijsttrekker van het tableau gooide.
Ik trok me terug, omdat ik het vertrouwen in politiek en dus bestuurders niet meer had, pas bij Pim Fortuyn wilde ik weer terug in politiek, waarvoor ik in onderhandeling was met Pim, maar voordat het zover kwam werd hij vermoord, plus overgebleven zooitje wilde ik niet mee geassocieerd worden.
De overheid en de kiesraad hebben nimmer de gevraagde hulp gegeven of geantwoord, zelfs Rutte, Wilders, plus staatscourant weigerde hun medewerking sinds 2014 van de door mij opgerichte politieke partij ………….., zelfs de puppets van de overheid NPO gaven geen tijd, wat ze ook deden in 2016 bij FvD Baudet, dus kreeg geen publiciteit.
Wij hadden al eerder aan Eberhard van der Laan, medegedeeld okt.2017 aanvraag uitkering wwb en oplossing voor GBA/BPR omdat ik uit veiligheid niet kan inschrijven op adres waar ik woon, maar hij heeft nimmer zelf gereageerd dan wel laten reageren, maar gelukkig is datum aanvraag doorslaggevend.
Mocht er een rechter aan te pas moeten komen om met terugwerkende kracht deuitkering toe te kennen, zal deze zeker meewegen de grondwet waarin staat dat taak overheid is om veiligheid te waarborgen en ook de nalatigheid van Eberhard dat deze nimmer als oud advocaat niet gereageerd heeft danwel de gevraagde postadres heeft verzorgd, of met andere oplossing s gekomen, de rechter zal begrijpen dat ik mijn veiligheid niet in gevaar wilde brengen, dus geen keuze had om in teschrijven GBA/BPR en via Eberhard mijn uitkering aanvroeg.
Hoop op actie van college van B&W en raadsleden actie ondernemen brandveiligheid plus ook gaan voldoen aan wettelijke wobverzoek over flierbosdreef plus dwangsom, maar ook de aanvraag uitkering gedaan via Eberhard in orde maken v.a. okt.2016 en daarna juni2017 in orde maken, maar ook voor mijn veiligheid regelt de GBA/BPR regelt, zodat mijn veiligheid gegarandeerd word.

met  vriendelijke groeten de Whistleblower

Niets uit deze mail mag geopenbaard dan wel verspreidt worden zonder schriftelijke toestemming van de verzender van deze mail, deze mail is voor college B&W en alle raadsleden Amsterdam, brandweer Amsterdam,leden 1ste en 2de kamer allemaal, eu-parlement leden, ministerie van Justitie en Veiligheid, plus kranten en dagbladen, plus omroepen, de mail is auteursrechterlijk beschermd, rust copyright op, plus de mail blijft eigendom van de verzender/whistleblower.

https://propertynl.com/Nieuws/Doniger-en-Camelot-kopen-kantoorgebouw-aan-Bijlmerplein-in-Amsterdam/a46010d6-7cc3-4a60-b784-d7526cda3806
https://www.amsterdam.nl/zoeken/?Zoe=raadslid%20vergoeding&start=1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0039028/2017-01-01
– Amsterdam kent 853.312 inwoners bron CBS 30 april 2017

Advertisements

@LodewijkA Should Lodewijk #Asscher #PvdA, not learned from the past, his mother

 

Tobacco industry with their lobby in Dutch Parliament Government, who cost many lives .
Should Asscher not learned from the past, his mother Irene P. Asscher-Vonk, Abraham Asscher…….[Jewish Council=helpers/employees Nazi see min 46.00        , who cost also many lives WWII, deportaties-naar-westerbork-moesten-doorgaan-van-de-nederlandse-regering/ ].
Since 14 -3-2002 till 5 11-2012 working councillor later alderman Amsterdam, perhaps to helping friends to get buildings [bernhard Jr.get in that time many 349 buildings in Amsterdam], reward minister SZW.

joodsche_raad 3joodse raad ster invoerenjoodse raad wwIIjoodseraad 1
============================================================
https://www.parlement.com/id/vj42f8sqgyr4/l_f_lodewijk_asscher

 

Dr. L.F. (Lodewijk) Asscher – PvdA [voorheen stond op zijn pagina famlieleden welke in overheid 1ste-2e kamer hebben gewerkt https://www.parlement.com ]

 

Lodewijk Asscher (1974) is sinds 9 december 2016 politiek leider van de PvdA en sinds 23 maart 2017 Tweede Kamerlid en fractievoorzitter. Van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 was de heer Asscher vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte II i. Hij was in 2006-2012 wethouder van Amsterdam (sinds 2010 was hij belast met financiën, onderwijs en jeugdbeleid). Eerder deed hij onderzoek naar communicatiegrondrechten. In 2010 was hij enige maanden waarnemend burgemeester van Amsterdam. Behalve met het algemene regeringsbeleid houdt hij zich als Kamerlid bezig met veiligheid en justitie.

PvdA
in de periode 2012-2017: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, viceminister-president
voornamen (roepnaam)
Lodewijk Frans (Lodewijk)
personalia
geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 27 september 1974

opmerkingen over de naam en/of titel
Wordt vaak ten onrechte vermeld als Mr.dr. (hij is doctor in de rechtsgeleerdheid)
partij/stroming
partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)
hoofdfuncties en beroepen


onderzoeker, Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam, tot mei 2002

universitair docent en onderzoeker, Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam, van 2002 tot 1 januari 2006

lid gemeenteraad van Amsterdam, van 14 maart 2002 tot 26 april 2006

wethouder (van economische zaken, financiën en luchthaven) van Amsterdam, van 26 april 2006 tot 23 maart 2010

lid gemeenteraad van Amsterdam, van 11 maart 2010 tot 23 maart 2010

waarnemend burgemeester van Amsterdam, van 23 maart 2010 tot 7 juli 2010 (na het aftreden van burgemeester Cohen)

wethouder (van financiën, jeugdzaken, educatie en Project 1012) van Amsterdam, van 7 juli 2010 tot 5 november 2012

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en viceminister-president, van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017

fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 22 maart 2017

lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 maart 2017

activiteiten
als bewindspersoon (beleidsmatig)


Bracht in 2014 samen met minister Opstelten de Nota ‘Transformatie van het jihadisme in Nederland’ en het Actieprogramma Integrale aanpak Jihadsime uit. Om de democratische rechtsstaat te beschermen en de jihadistische beweging te bestrijden en verzwakken, worden diverse maatregelen voorgesteld. In het Plan van Aanpak worden als maatregelen onder meer genoemd de mogelijkheid van het intrekken van het Nederlanderschap bij betrokkenheid bij terroristische activiteiten en het verhinderen van de terugkeer van jihadistische strijders naar Nederland. Ook moeten maatschappelijke spanningen worden weggenomen die een voedingsbodem kunnen vormen voor radicalisering. Ronselaars en haatzaaiers worden steviger aangepakt. (29.754)

Stuurde in 2016 een pakket aan arbeidsmaatregelen naar de Tweede Kamer. Het minimumjeugdloon wordt in stappen afgeschaft vanaf 21 jaar. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. Met coalitiepartners en sociale partners is overeenstemming bereikt over aanpassingen van de Wet werk en zekerheid. Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om voor seizoensgebonden werk bij cao een uitzondering op de Wwz te maken. Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

Stuurde in 2016 een brief aan de Tweede Kamer over een akkoord met Marokko over aanpassing van het socialezekerheidsverdrag. Afgesproken is om het zogenaamde woonlandbeginsel (hoogte van de uitkering afhankelijk maken van het prijspeil in het betreffende land) in te voeren voor geëxporteerde uitkeringen zoals de Algemene Nabestaandenwet, de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, toeslagen in het kader van arbeidsongeschiktheid en kinderbijslag. Vanaf 2021 wordt de export van kinderbijslag gestopt, daarnaast wordt de vergoeding van de kosten van medische zorg (bij tijdelijk verblijf) beëindigd. Er zijn werkafspraken gemaakt over het uitvoeren van vermogensonderzoeken in Marokko in het kader van in Nederland verstrekte uitkeringen op grond van de Participatiewet. Het voornemen om het verdrag op te zeggen, wordt niet doorgevoerd.

 

als bewindspersoon (wetgeving)


Bracht in 2013 een wet (Stb. 331) tot wijziging van de Remigratiewet tot stand. De regeling voor remigratie op grond van deze wet geldt alleen nog voor de eerste generatie migranten van 55 jaar en ouder met een uitkering en in een uitzichtloze situatie. Verder kan pas na acht jaar verblijf in Nederland en na een periode van één jaar werkloosheid van de wet gebruik worden gemaakt. Het wetsvoorstel was in 2011 ingediend door minister Kamp. (33.085)

Bracht in 2013 wet (Stb. 499) tot herziening van de Wet arbeid vreemdelingen tot stand. De wet wordt op een aantal punten aangescherpt. Werknemers van buiten de EU krijgen alleen een werkvergunning van het UWV als de werkgever kan aantonen dat er geen geschikte arbeidskrachten zijn binnen de EU. Vergunningen worden voor slechts één jaar verleend. (33.475)

Bracht in 2014 de Wet werk en zekerheid (Stb. 216) tot stand. Deze wet regelt nader de positie van flexwerkers, het ontslagrecht en de werkloosheidsregelingen. De rechtspositie van flexwerkers wordt verbeterd door een aantal maatregelen die het oneigenlijk en langdurig gebruik van flexibele arbeidsrelaties moeten ontmoedigen. Werkgevers moeten er sneller toe overgaan werknemers met een tijdelijk arbeidscontract in vaste dienst te nemen. De bestaande ontslagroutes via het Uitvoeringsinstituut werk en inkomen (UWV) en de kantonrechter blijven in stand, maar dwingend wordt voorgeschreven in welke gevallen welke ontslagroute moet worden gevolgd. Verder wordt de ontslagvergoeding omgevormd tot een transitievergoeding. Deze is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de overgang naar nieuw werk te vergemakkelijken. De maximale duur van de WW wordt verkort en de werkloosheidsuitkeringen worden ‘activerender’ gemaakt voor het aanvaarden van werk. (33.818)

Bracht in 2014 de Wet hervorming kindregelingen (Stb. 227) tot stand. De bestaande kindregelingen (in o.a. Algemene Kinderbijslagwet, Wet op het kindgebonden budget, de Wet Werk en Inkomen en de Wet studiefinanciering) worden hervormd en versoberd; het stelsel wordt eenvoudiger en meer gericht op arbeidsparticipatie. De regelingen moeten inkomensondersteuning bieden waar het het hardst nodig is. (33.716)

Bracht in 2014 een wet (Stb. 238) tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten tot stand waardoor vanaf 1 januari 2015 de kinderbijslag en het kindgebonden budget niet meer worden geëxporteerd naar landen buiten de Europese Unie. Als de verzekerde in het buitenland woont, maar het kind in Nederland, dan ontvangt de verzekerde ten behoeve van dit kind wél kinderbijslag. Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door minister Kamp. (33.162)

Bracht in 2014 de wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (Stb. 565) tot stand. Hierdoor wordt het gebruik van verlofrechten en het aanpassen van de arbeidsduur eenvoudiger. Het gaat daarbij om zwangerschaps-, bevallings-, ouderschaps- en (langdurig) zorgverlof. De kring waarvoor zorgverlof kan worden verleend, wordt onder meer uitgebreid. Het wetsvoorstel was in 2011 ingediend door minister Kamp. (32.855)

Bracht in 2015 de Wet aanpak schijnconstructies (Stb. 233) tot stand. Hierdoor wordt betere naleving en handhaving mogelijk van arbeidsrechtelijke wetgeving en kunnen schijnconstructies door werkgevers worden aangepakt. Hiermee moet oneerlijk concurrentie worden voorkomen en wordt de rechtspositie van werknemers versterkt. (34.108)

Bracht in 2015 de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (Stb. 376) tot stand. Een aantal arbeidsrechtelijke bepalingen in verschillende wetten wordt aangepast om het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd te vergemakkelijken. De wet bevat maatregelen om verdringing van jongere werknemers door (door)werkende AOW-gerechtigden tegen te gaan. (34.073)

Bracht in 2016 de wet (Stb. 77) tot goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1971 te Rabat tot stand gekomen algemeen verdrag inzake sociale zekerheid met Marokko. Daarmee kan de export van kinderbijslag en het kindgebonden budget voor kinderen die wonen buiten de Europese Unie (EU) worden beëindigd. Verder wil de regering de werelddekking bij tijdelijk verblijf buiten de EU in het kader van de Zorgverzekeringswet stopzetten. Onderhandelingen met Marokko om tot aanpassing van het woonlandbeginsel te komen, mislukten. (34.052)

Bracht in 2016 de Wet op de jeugdverblijven (Stb. 80) tot stand. Hiermee komt er wettelijk toezicht op volledig privaat gefinancierde internaten voor kinderen. Zo komt er een meldplicht bij B&W in de gemeente waar het internaat is gevestigd, moet er een kwaliteitskader zijn opgesteld en dient er een onafhankelijke vertrouwenspersoon te worden aangesteld. (34.053)

Bracht in 2017 een wet (Stb. 78) tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet studiefinanciering etc. tot stand over het stopzetten van toelagen bij deelname aan een terroristische organisatie (34.577)

Bracht in 2017 de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (Stb. 252) tot stand, waarbij de verschillen tussen die categorieën worden opgeheven, zowel inhoudelijk als wat financieringsstructuur betreft (34.596)

Bracht in 2017 een wet (Stb. 285) tot wijziging van de Wet inburgering tot stand om aan die wet het onderdeel participatieverklaring toe te voegen. Ter afronding van het verplichte inburgeringstraject dienen vreemdelingen een verklaring te ondertekenen, waarmee zij bevestigen kennis te hebben genomen van de Nederlandse kernwaarden (vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit) en beloven deze te zullen respecteren. De maatschappelijke begeleiding door gemeenten aan asielmigranten en hun gezinsleden wordt wettelijk vastgelegd. (34.584)

wetenswaardigheden
uit de privésfeer


Zijn zus Jessica is gepromoveerd psychologe

De dirigent Hans Vonk was zijn oom

Zijn vader is advocaat, zijn moeder was hoogleraar arbeidsrecht in Nijmegen

 

woonplaats
Amsterdam

e-mailadres
l.asscher@tweedekamer.nl
publicaties/bronnen
publicaties


“Communicatiegrondrechten. Een onderzoek naar de constitutionele bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting en het communicatiegeheim in de informatiesamenleving” (dissertatie, 2002)

diverse wetenschappelijke publicaties over communicatiegrondrechten

 

literatuur/documentatie


Hugo Logtenberg en Thijs Niemantsverdriet, “5 x Lodewijk Asscher”, NRC Weekend, 3 en 4 oktober 2015

Jelle Brandsma en Maaike van Houten, “Patriot voor de middenklasse”, Trouw, 14 oktober 2016

Petra de Koning, “Hij is veel minder keurig geworden”, NRC Weekend, 10 en 11 december 2016

 

===============================================================
https://www.parlement.com/id/vhjogfpwhhz3/e_edward_asscher

Drs. E. (Edward) Asscher – VVD

 

President-directeur van een bekend Amsterdams diamantbedrijf in Amsterdam, die voor de VVD in de Eerste Kamer zat. Hield hij zich daar onder meer bezig met economische zaken (liberalisering, mededinging), media- en telecommunicatiebeleid en inburgering. Vanwege de vele buitenlandse reizen die hij als ondernemer moest maken, besloot hij na zich na vier jaar niet herkiesbaar te stellen. Gedistingeerde zakenman.

VVD
in de periode 2007-2011: lid Eerste Kamer
voornaam (roepnaam)
Edward (Edward)
personalia
geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 7 oktober 1946
partij/stroming
partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1964
hoofdfuncties en beroepen


president-directeur “Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij” B.V. te Amsterdam, vanaf 1975 (familiebedrijf)

lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 2007 tot 7 juni 2011

wetenswaardigheden
uit de privésfeer
Zijn vader was diamantair

woonplaats
Amsterdam

 

===================================================
Irene P. Asscher-Vonk [moeder , voorheen had ze ook pagina https://www.parlement.com ]
Chairman-Episcopal Court at Secretariaat Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
Career History
Professor-Emeritus
Current
Radboud University Nijmegen
Radboud University is a student-oriented research university.
Chairman-Episcopal Court
Current
Secretariaat Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
Professor of Social Law
Current
Radboud University Nijmegen – Faculty of Law
Boards & Committees
Corporate Boards ▾
Member-Supervisory Board
2009 – Current
Coöperatieve Rabobank UA
Cooperatieve Rabobank UA provides corporate, investment banking and financial services. The firm offers asset management, insurance, lease financing, private banking, corporate and investment banking, wholesale banking, and real estate services. The company was founded in 1972 and is headquartered in Utrecht, the Netherlands.
Independent Member-Supervisory Board
2004 – Current
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV engages in the provision of scheduled passenger air transportation services. It operates through the following business segments: Passenger, Cargo, Maintenance, Leisure, and Other. The Passenger segment involves the transportation of passengers on scheduled flights. The Cargo segment covers the transportation of freight on flights. The Maintenance segment offers maintenance services including engine, component, and airfare maintenance. The Leisure … + Show more
Chairman
Current
Landelijke Geschillencommissie Scholen
Member-Supervisory Board
Current
Rabobank Amsterdam
Member-Supervisory Board
2009 – Prior
TBI Holdings BV
TBI Holdings BV engages in engineering, construction and development, and infrastructure services. Its businesses include Comfort Partners, Croon Elektrotechniek, Eekels Technology, Era Contour, Groothuis Wonen, Hazenberg Bouw, Hevo, J.P. van Eesteren, Koopmans Bouwgroep, MDB, Mobilis, Nico de Bont, Synchroon, Timmermans Infratechniek, Voorbij Funderingstechniek, Voorbij Prefab, Wolter and Dros, and WTH Vloerverwarming. The company was founded in 1981 and is headquartered in Rotterdam, … + Show more
Member, Supervisory Board
Prior
Philip Morris Holland BV
Philip Morris Holland BV, part of Philip Morris International, Inc., is a company headquartered in Bergen op Zoom, the Netherlands, that manufactures cigarettes.
Member, Supervisory Board
Prior
Arriva Nederland
Arriva Nederland is a Dutch company located in Heerenveen and ultimately controlled by the Government of Germany. The firm provides passenger transportation services.
Non-Profit Boards ▾
Chairman-Supervisory Board
Current
Nederlandse Museumvereniging
Other Affiliations
Irene P. Asscher-Vonk is affiliated with Radboud University Nijmegen, Secretariaat Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, Radboud University Nijmegen – Faculty of Law, Coöperatieve Rabobank UA, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Landelijke Geschillencommissie Scholen, Rabobank Amsterdam, TBI Holdings BV, Philip Morris Holland BV, Arriva Nederland, Nederlandse Museumvereniging.
====================================================
David Cohen en Abraham Asscher, voorzitter van de Joodse Raad
nihom zegt:
5 mei 2015 om 21.10

Heb eigenlijk weinig behoefte om te reageren. 3 redenen. Allereerst kunnen mensen, die de oorlog niet hebben meegemaakt, niet oordelen over de sfeer en de situatie gedurende die periode. Ik zit hier omdat mijn broer werkte als jongere voor de Joodse Raad en wij bij een razzia op 4.12.1942 in de Maastrichtsestraat Scheveningen werden overgeslagen omdat hij een stempel van de raad had. Als Hans Knoop terecht of ten onrechte oordeelt over de heren dan zou hij in eerste instantie een onderzoek moeten doen naar de houding van de Geallieerden, die nagelaten hebben om ook maar 1 vinger uit steken om de aanvoerwegen te vernietigen. Dat was een bewuste houding Als de aanvoerwegen en de kampen zouden zijn vernietigd dan zouden miljoenen Joden niet het slachtoffer zijn geworden. Ik kan daar veel meer over schrijven. Vraag: wij zijn ondergedoken op 4.12.1942. Veel Joodse families zijn nog in 1943 opgepakt en afgevoerd. Waren zij dan helemaal niet op de hoogte van de vreselijke consequentie? Shalom Harry Nihom
https://www.npo.nl/2doc-de-langste-nacht-voor-de-joodse-raad/03-05-2015/POW_01112853

W.J. Cohen Stuart –

 

Marineofficier, die minister van Marine was in het liberale kabinet-De Meester i. Had deel genomen aan expedities in Atjeh en was commandant op diverse schepen. Zoals veel ministers van Marine kreeg hij te maken met bezwaren tegen zijn nieuwbouwplannen. Zowel daarbij als bij zijn voorstellen over het Korps Mariniers volgde hij een tamelijk onvast beleid. Het afnemende vertrouwen in de Tweede Kamer deed hem in juli 1907 besluiten af te treden. Hij keerde daarna nog enige tijd terug naar de marine.

liberaal
in de periode 1905-1907: minister
voornamen
William James
personalia
geboorteplaats en -datum
‘s-Gravenhage, 4 maart 1857

overlijdensplaats en -datum
‘s-Gravenhage, 2 juni 1935

levensbeschouwing
Hervormd: vrijzinnig
partij/stroming
stroming(en)
liberaal
hoofdfuncties en beroepen


marineofficier, vanaf 16 november 1878

docent KIM (Koninklijk Instituut van Marine), van 1 september 1889 tot 1893

officier, ramtorenschip Hr.Ms. “Prins Hendrik der Nederlanden”, 1894

officier, pantserdekcorvet Hr.Ms. “Sumatra”

officier op Hr.Ms. “Flores” en Hr.Ms. “Pontianak”, 1896

commandant, instructieschip Hr.Ms. “Gier” voor de opleidingen marine-reserve, van 1 april 1897 tot 1 november 1899

chef sectie materieel der marine te Batavia (Ned.-Indië), van 1 november 1899 tot 16 mei 1903

commandant, logementschip Hr.Ms. “Buffel”, van 1 november 1903 tot juli 1904

commandant, instructieschip Hr.Ms. “Nautilus”, van juli 1904 tot augustus 1905

minister van Marine, van 17 augustus 1905 tot 5 augustus 1907

commandant, pantserdekschip Hr.Ms. “Friesland, van 17 augustus 1908 tot november 1909

gepensioneerd, vanaf 16 november 1909

 

officiersrangen


luitenant-ter-zee tweede klasse, van 16 november 1878 tot 1 maart 1890

luitenant-ter-zee eerste klasse, van 1 maart 1890 tot 15 augustus 1900

kapitein-luitenant-ter-zee, van 16 augustus 1900 tot 10 mei 1905

kapitein-ter-zee, van 10 mei 1905 tot 16 november 1909

nevenfuncties
lid plaatselijke commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs, van 21 april 1899 tot 1 september 1899

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Vereniging van Officieren en Oud-Officieren “Onderdeel Bijstand”
opleiding
hoger beroepsonderwijs


officiersopleiding KIM (Koninklijk Instituut voor de Marine) te Willemsoord (Den Helder), van 1 september 1873 tot 1876

adelborst tweede klasse, van 1 september 1875 tot 1 september 1876

adelborst eerste klasse, van 1 september 1876 tot 15 november 1878

activiteiten
als bewindspersoon (beleidsmatig)


Nam in 1906 het besluit tot aankoop van een eerste onderzeeboot. Deze was een jaar eerder bij een particuliere werf gebouwd.

wetenswaardigheden
algemeen


Nam in 1896 met de “Flores” en de “Pontianak” deel aan expedities tegen Atjeh

De Tweede Kamer verwierp op 23 oktober 1906 met 33 tegen 27 zijn voorstel tot reorganisatie van het Korps Mariniers. Hij verzette zich tegen opheffing van het Korps Mariniers.

Wist in december 1906 een begrotingsartikel over de aanbouw van een pantserschip te ‘redden’ door in te stemmen met een suggestie van Talma (a.r.) dat het schip niet voor de Europese maar voor de Indische dienst zou worden bestemd

Vroeg op 17 juli 1907 ontslag als minister, nadat een nieuw wetsvoorstel over bezuiniging bij het Korps Mariniers slecht was ontvangen in de Tweede Kamer. Anders dan in oktober 1906 koos hij nu wel vóór opheffing van het Korps door het stopzetten van de werving.

Zette zich na zijn pensionering in voor het Zeemansfonds

 

uit de privésfeer


Was medeoprichter van een Burgerwacht en de Nederlandse padvinderij

Overleed door een dodelijke hartattaque in de tram, op weg naar zoon

Zijn vader was referendaris op het ministerie van Financiën

 

woonplaats(en)/adres(sen)


Suriname, van 1866 tot 1871

Batavia (Ned.-Indië), vanaf 13 september 1899

‘s-Gravenhage, Dirk Hoogenraadstraat 224, omstreeks 1915

‘s-Gravenhage, Van Boetzelaerlaan 98, tot 2 juni 1935

 

ridderorden


Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 27 augustus 1904

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 10 juli 1899

 

buitenlandse onderscheidingen
diverse buitenlandse onderscheidingen

overige onderscheidingen en prijzen


ereteken met gesp Atjeh 1873-1880, 15 februari 1896

gesp Atjeh 1896-1900, 28 januari 1902

publicaties/bronnen
publicaties
verschillende werken op maritiem gebied (overzicht in scriptie-Manzoli)

literatuur/documentatie


“N.R.C.”, 3 juni 1935

P.A. Manzoli, scriptie Staatkundig-Historische Studiën, RU Leiden (1984)

Ned. Patriciaat, 1984

familie/gezin
huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Breukelen-Nijenrode, 23 oktober 1888

echtgeno(o)t(e)/partner
V.J.C.S. Voorduin, Victoria Justina Cornelia Sophia

kinderen
2 zoons

vader
J.A.Th. Cohen Stuart, James Abraham Theodore

geboorteplaats en/of -datum
Alkmaar, 2 december 1818

moeder
C. Beijerinck, Cornelia

geboorteplaats en/of -datum
Zwolle, 22 december 1823

beroep grootvader (vaderskant)
inspecteur-generaal registratie en staatsloterij

beroep grootvader (moederskant)
hoofdingenieur van Waterstaat
==================================================

M.M. Cohen

 

Amsterdamse vrijzinnig-democraat, die in 1936 tussentijds Tweede Kamerlid werd. Was als (voormalige) belastingambtenaar vooral actief in de vakbond van overheidspersoneel en was daarnaast gemeenteraadslid in Amsterdam. In de Kamer hadden behalve ambtenarenzaken ook financiën en PTT-zaken zijn belangstelling. Verliet kort voor de Duitse inval de Tweede Kamer. Werd samen met zijn vrouw in 1943 in Sobibor vermoord.

VDB
in de periode 1936-1940: lid Tweede Kamer
voornamen
Mozes Meijer
personalia
geboorteplaats en -datum
Assen, 14 september 1877

overlijdensplaats en -datum
Sobibor (Polen), 7 mei 1943

levensbeschouwing
Israëlitisch (Nederlands-Israëlitisch)
partij/stroming
partij(en)
VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond)
hoofdfuncties en beroepen


ambtenaar van ‘s Rijksbelastingen te Watergraafsmeer, van 1909 tot 1913

ambtenaar van ‘s Rijksbelastingen te Amsterdam, van 1913 tot 1924

ambtenaar (rang: hoofdcommies), Inspectie der directe belastingen te Amsterdam, belast met het toezicht op de buitendienst, vanaf 1924

voorzitter CNOP (Centraal Comité van Neutraal Overheidspersoneel), van 7 maart 1926 tot juli 1936 (vanaf 1927 Centrale van Nederlandsch Overheidspersoneel)

lid gemeenteraad van Amsterdam, van 4 april 1934 tot 3 september 1935

lid gemeenteraad van Amsterdam, van 23 juli 1936 tot april 1938 (diende 19 maart zijn ontslag in)

lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1936 tot 13 maart 1940

partijpolitieke functies


lid bestuur Vrijzinnig-Democratische Vereeniging te Amsterdam (4 jaar)

nevenfuncties


lid hoofdbestuur Bond van Ambtenaren bij ‘s Rijksbelastingen in Nederland, omstreeks 1925

redacteur weekblad “De Belastingambtenaar”

lid bestuur CNOP (Centraal Comité van Neutraal Overheidspersoneel), van mei 1925 tot maart 1926

lid Hoge Raad van Arbeid, omstreeks 1928 (namens het Algemeen Nederlandsch Vakverbond)

redacteur maandblad “De Nederlandsche Vakcentrale”

lid Rijkskleedingscommissie, vanaf 1 januari 1929

plaatsvervangend lid Hoge Raad van Arbeid, omstreeks 1931 en nog in 1938 (namens de Nederlandsche Vakcentrale)

lid Georganiseerd Overleg voor personeel in ‘s Rijks dienst, omstreeks 1931 (namens de Centrale van Nederlandsch Overheidspersoneel)

lid Bijzondere Commissie voor het personeel der directe belastingen, de registratie, de hypotheken en het kadaster

voorzitter Bond van Ambtenaren bij ‘s Rijksbelastingen in Nederland, omstreeks 1934

opleiding
voortgezet onderwijs


h.b.s.

activiteiten
als parlementariër


Sprak in de Tweede Kamer onder meer over zaken betreffende ambtenaren, pensioenen, belastingen en PTT-aangelegenheden

wetenswaardigheden
algemeen


Werd in 1934 tussentijds raadslid voor de VDB, nadat G. Bolkestein voor die functie had bedankt

Was in de periode 1936-1938 de enige vertegenwoordiger van de VDB in de Amsterdamse gemeenteraad en bedankte in maart 1938 omdat de combinatie met het Tweede Kamerlidmaatschap te zwaar was

Nam ontslag als Kamerlid vanwege langdurige ziekte. Er was sprake van dat hij zich tijdelijk als Kamerlid zou laten vervangen en later zou terugkeren.

 

uit de privésfeer
Zijn vader was spoorwegbeambte

woonplaats(en)/adres(sen)


Amsterdam, Jekerstraat 65, omstreeks 1935

Amsterdam, Wielingenstraat 6, omstreeks 1938

publicaties/bronnen
literatuur/documentatie


P. Hofland, “Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941”

Wie is dat? 1938

familie/gezin
huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Meerssen, 31 maart 1909

echtgeno(o)t(e)/partner
A. Hertog, Adèle

kinderen
1 dochter

vader
H. Cohen, Hartog

geboorteplaats en/of -datum
Oude Pekela, 10 mei 1847

moeder
B. van Zuiden, Betje

geboorteplaats en/of -datum
Winschoten, 15 februari 1854
=====================================================

Prof.Dr. M.J. (Job) Cohen –

 

Job Cohen (1947) was in 2010-2012 politiek leider van de PvdA. Hij was van 10 juni 2010 tot 20 februari 2012 fractievoorzitter in de Tweede Kamer. De heer Cohen was in 2001-2010 burgemeester van Amsterdam. Hij begon zijn loopbaan als wetenschapper en werd in 1983 hoogleraar juridisch onderwijs in Maastricht. In 1993-1994 was hij staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen in het derde kabinet-Lubbers i. Daarna keerde hij terug als hoogleraar en werd hij Eerste Kamerlid. In 1996-1998 was hij voorzitter van de PvdA-senaatsfractie. In het tweede kabinet-Kok i was de heer Cohen staatssecretaris van Justitie. Hij is nu voorzitter van Cedris, de organisatie van socialewerkplaatsbedrijven. Sinds 2014 bekleedt hij in Leiden de Thorbecke-leerstoel.

PvdA
in de periode 1993-2012: fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, staatssecretaris, burgemeester van Amsterdam, politiek leider
voornamen (roepnaam)
Marius Job (Job)
personalia
geboorteplaats en -datum
Haarlem, 18 oktober 1947

levensbeschouwing
geen godsdienst
partij/stroming
partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1 september 1967
hoofdfuncties en beroepen


wetenschappelijk medewerker Bureau Onderzoek van Onderwijs, Rijksuniversiteit Leiden, van 1 september 1971 tot 1 september 1981

wetenschappelijk hoofdmedewerker Rijksuniversiteit Limburg en voorzitter commissie oprichting juridische faculteit, van 1 september 1981 tot 1 september 1983

hoogleraar juridische methoden en technieken en ontwikkeling van juridisch onderwijs, Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, van 1 september 1983 tot 2 juli 1993

rector magnificus Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, van 1 januari 1991 tot 2 juli 1993

staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (belast met hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs, wetenschapsbeleid en volwasseneneducatie), van 2 juli 1993 tot 22 augustus 1994

hoogleraar juridische methoden en technieken en ontwikkeling van juridisch onderwijs, Universiteit Maastricht, van 1 september 1995 tot 3 augustus 1998

rector magnificus Universiteit Maastricht, van 1 januari 1995 tot 3 augustus 1998 (had vanaf 1 januari 1998 een ‘sabbatical year’)

lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 juni 1995 tot 3 augustus 1998

fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 augustus 1996 tot 3 augustus 1998

interim-directeur VPRO, van 1 februari 1998 tot 15 augustus 1998

staatssecretaris van Justitie (belast met onder meer personen- en familierecht, asiel en immigratie en reorganisatie van de zittende magistratuur), van 3 augustus 1998 tot 1 januari 2001

burgemeester van Amsterdam, van 15 januari 2001 tot 12 maart 2010

fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2010 tot 20 februari 2012

lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 29 februari 2012

voorzitter Cedris, brancheorganisatie van de socialewerkvoorzieningsbedrijven, vanaf 1 september 2013

bijzonder hoogleraar ‘leer van de gemeente en provincie als bestuurlijk, politiek en juridisch systeem’ (Thorbecke-leerstoel), Universiteit Leiden, vanaf 26 maart 2014

 

takenpakket (bewindspersoon)


Was als staatssecretaris van Justitie belast met de behandeling van zaken die lagen op het terrein van 1. personen- en familierecht; 2. kansspelen; 3. juridische beroepen; 4. asiel en immigratie; 5. reorganisatie van de Zittende Magistratuur.

activiteiten
als parlementariër


Hield zich als Eerste Kamerlid onder meer bezig met onderwijs, wetenschappen, cultuur, mediabeleid en justitie. Was in 1996 tevens woordvoerder bij de behandeling van de nieuwe Financiële-Verhoudingswet en bij het debat over de Wet op de orgaandonatie.

 

als bewindspersoon (beleidsmatig)


Bracht in september 1993 het Hoger Onderwijs en Onderzoeks Plan 1994 uit. Het onderscheid tussen universitair en hogerberoepsonderwijs zal worden verscherpt. Dat moet leiden tot lagere aantallen studenten op universiteiten.

Pleitte begin 1994 voor het afschaffen van de doctorandus-titel

Kreeg in 1994 te maken met een bestuurscrisis aan de Leidse universiteit en beperkte daarom tijdelijk de bevoegdheden van het bestuur.

Kreeg als staatssecretaris van Justitie onder andere te maken met de problematiek van de zogenaamde ‘witte’ illegalen (25.453)

Bracht in 1999 een notitie uit over het terugkeerbeleid. Het centrale uitgangspunt blijft dat niet-toelating tot vertrek moet leiden. De primaire verantwoordelijkheid voor terugkeer ligt bij de vreemdelingen zelf. Vrijwillige terugkeer is de meest wenselijke optie (de vreemdeling krijgt hiervoor vier weken); gedwongen vertrek noodzakelijke aanvulling hierop. Er komt een Project terugkeer, met op regionaal niveau terugkeerteams. (26.646)

Bracht in 2000 samen met minister Korthals de Nota Alleenstaande minderjarige asielzoekers uit. De procedure voor asielaanvragen van AMA’s wordt versneld en ingezet wordt op begeleide terugkeer. Indien in land van herkomst geen opvang mogelijk is, wordt tijdelijk een vergunning tot verblijf verleend. Het onderzoek naar de leeftijd wordt verscherpt; mensensmokkel wordt krachtig bestreden. (27.062)

 

als bewindspersoon (wetgeving)


Bracht in 1993 een wijziging (Stb. 628) van de Wet op het hoger beroepsonderwijs tot stand in verband met decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen. HBO-instellingen krijgen de volledige bestedingsvrijheid ten aanzien van personele, materiële en huisvestingsmaatregelen binnen hun takenpakket. Jaarlijks ontvangen zij daarvoor eenmaal een rijksbudget. Hiermee moet de zelfstandigheid van HBO-instellingen worden vergroot. Het wetsvoorstel was in 1992 ingediend door minister Ritzen. (22.957)

Bracht in 1999 als staatssecretaris van Justitie een wijziging (Stb. 99) van de Vreemdelingenwet tot stand die het eenvoudiger maakt een asielverzoek van iemand zonder reisdocument of visum (ongedocumenteerden) af te wijzen. (26.088)

Bracht in 1999 een nieuwe Wet op het notarisambt in het Staatsblad (Stb. 190). De wet vervangt wetten uit 1842 en 1847 en zorgt voor moderne regels over ambt, bevoegdheid, benoeming en ontslag van notarissen, over uitoefening van het ambt, en over de notaristarieven. Er komt vrije tariefstelling voor ambtelijke dienstverrichtingen. Het wetsvoorstel was in 1994 ingediend door staatssecretaris Kosto en 1998 in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Schmitz. (23.706)

Bracht in 2000 een nieuwe Vreemdelingenwet (Stb. 495) tot stand, waardoor de asielprocedure wordt verkort. Deze verkorting wordt bereikt door het aantal mogelijke opeenvolgende procedures te beperken en door een vereenvoudiging van het systeem van verblijfsvergunningen. Na een negatieve beslissing op een verzoek tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning is beroep mogelijk bij een rechtbank. Hoger beroep tegen deze uitspraak kan bij de Raad van State worden ingesteld. Er komt een eenstatusmodel voor zowel oorlogs- als politieke vluchtelingen. Beide groepen maken aanspraak op hetzelfde voorzieningenniveau. De nieuwe wet bevat tevens bepalingen over gezinshereniging en het toezicht op de naleving. Een afzonderlijke invoeringswet regelt de inwerkingtreding en het overgangsrecht. (26.732)

Bracht in 2000 een wijziging (Stb. 618) van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot stand. De wijziging regelt het verkrijgen, verlenen en verlies van de Nederlandse nationaliteit. Nederlanders die huwen met een partner van een andere nationaliteit verliezen het Nederlanderschap niet als hun echtgenoot de aangenomen nationaliteit heeft. Ook een Nederlander, geboren in een ander land, die daar zijn hoofdverblijf had toen hij de andere nationaliteit verkreeg blijft Nederlander. Het wetsvoorstel was ingediend door staatssecretaris Schmitz. (25.891)

Bracht in 2001 de Wet openstelling huwelijk (Stb. 9) tot stand waardoor het voor mensen van het zelfde geslacht mogelijk wordt om te trouwen. Gehuwden van het zelfde geslacht krijgen tevens de mogelijkheid om kinderen adopteren (Stb. 10). (26.672, 26.673)

wetenswaardigheden
uit de privésfeer


Bevriend met Jacques Wallage sinds studententijd

Zijn (eerste) echtgenote was lerares Nederlands en conrector. Zij leed sinds 1981 aan multiple sclerose en was daardoor gehandicapt. Zij overleed in augustus 2015.

Zijn vader was adjunct-chef van het RIOD en hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden (1960-1979) en rector magnificus (1972-1976)

 

niet-aanvaarde politieke functies


minister van Onderwijs en Wetenschappen, november 1989 (geweigerd)

minister van Onderwijs en Wetenschappen, augustus 1994 (geweigerd vanwege gezinsomstandigheden)

 

woonplaats
Amsterdam
publicaties/bronnen
publicaties


“Contractuele verhouding tussen studenten en onderwijsinstelling” (1980)

“Studierechten in het onderwijs” (1981, dissertatie)

“Hoger Onderwijs in de jaren negentig” (1990) (WBS-rapport)

“Binden” (bundel, 2009)

 

literatuur/documentatie


“Hoogleraar Cohen als staatssecretaris naar Onderwijs”, NRC Handelsblad, 29 juni 1993

“Cohen, de bruggenbouwer, spiegelbeeld van In ‘t Veld”, Trouw, 30 juni 1993

Jos Verlaan, “Een voorzichtig bestuurder”, NRC Handelsblad, 20 januari 2005

Hugo Logtenberg en Marcel Wiegman, “Job Cohen – Burgemeester van Nederland” (2010)

Marc Chavannes, “Mijn wereld is niet ingestort”, NRC Weekend, 14 en 15 juli 2012
=====================================================

Dr. R. (Bob) Cohen –

 

Europeaan van het eerste uur, die via een ambtelijke loopbaan in Brussel (PvdA-) lid van het Europese Parlement werd. Was (adjunct-)kabinetschef van drie Nederlandse Eurocommissarissen en daarna directeur van het directoraat-generaal ontwikkeling van de Commissie. Gold in brede kring als gezaghebbend expert op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Stugge werker, met grote kennis van zaken, doelgericht en als het moest onverzettelijk, al verstond hij ook de kunst van het relativeren. Wie niet te lui was om zichzelf in Europa te verdiepen, liet hij op innemende wijze in zijn kennis en ervaring delen.

PvdA
in de periode 1979-1989: lid Europees Parlement
voornaam (roepnaam)
Robert (Bob)
personalia
geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 4 maart 1930

overlijdensplaats en -datum
Brussel, 27 oktober 1999
partij/stroming
partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)
hoofdfuncties en beroepen


hoofdadministrateur directoraat-generaal Landbouw, Commissie van de Europese Gemeenschappen, vanaf 1959

adjunct-kabinetschef van de Europese commissarissen S.L. Mansholt en P.J. Lardinois, tot januari 1977

kabinetschef van Europees commissaris ir. H. Vredeling, van januari 1977 tot 1 januari 1978

ambtenaar directoraat-generaal voor ontwikkelingssamenwerking, ministerie van Buitenlandse Zaken, 1978

directeur directoraat-generaal ontwikkeling, Commissie van de Europese Gemeenschappen, van 1978 tot 1979

lid Europees Parlement, van 17 juli 1979 tot 24 juli 1989

partijpolitieke functies


lid bestuur PvdA afdeling Brussel

lid commissie Europese Zaken PvdA

lid commissie Ontwikkelingssamenwerking PvdA

lid STEP

lid BKB

opleiding
academische studie


politicologie, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, tot 1958

 

promotie


rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Utrecht, 18 december 1974

wetenswaardigheden
woonplaats(en)/adres(sen)
Brussel, Van Genegenlaan 37, omstreeks 1987
publicaties/bronnen
publicaties


“Socialisten in Europa. De samenwerking van de socialistische partijen in het kader van de Europese Gemeenschap 1952-1972” (dissertatie, 1974)

“Alfred Mozer. Gastarbeider in Europa” (Zutphen, 1980) (samen met Ali Mozer-Ebbinge, de weduwe van Alfred Mozer)

familie/gezin
huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd, 1971
==========================================================
rob oudkerk kleinzoon David Cohen van de Joodse Raad,

Drs. R.H. (Rob) Oudkerk –

 

Amsterdamse huisarts die acht jaar volksgezondheidswoordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie was. Nadien wethouder van sociale zaken en onderwijs van Amsterdam. Kreeg zowel door zijn optreden als tv-dokter als door zijn heldere taalgebruik de nodige bekendheid. Lid van de enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer, die zich inzette voor de slachtoffers. Vond met Van Gijzel dat de ministers Borst en Jorritsma de politieke verantwoordelijkheid droegen voor de nasleep van de ramp. Als wethouder schuwde hij het doen van pittige uitspraken niet. Een al te openhartige onthulling over zijn privégedrag gevolgd door nieuwe berichten daarover leidde er uiteindelijk toe dat de PvdA-fractie het vertrouwen in hem opzegde.

PvdA
in de periode 1994-2002: lid Tweede Kamer
voornamen (roepnaam)
Robert Herman (Rob)
personalia
geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 20 maart 1955

levensbeschouwing
geen godsdienst
partij/stroming
partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)
hoofdfuncties en beroepen


verpleeghulp, van 1973 tot 1977

docent Hogeschool van Amsterdam, van 1979 tot 1990

huisarts te Amsterdam, van 1986 tot 1994 (duo-praktijk)

wetenschappelijk onderzoeker, van 1986 tot 1990

hoofd stafbureau LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging), van 1990 tot 1994

parttime huisarts, vanaf 17 mei 1994 (één dag in de week)

lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 23 mei 2002

lid gemeenteraad van Amsterdam, van 14 maart 2002 tot 17 april 2002

wethouder (van werk en inkomen, educatie, jeugd en diversiteit en grotestedenbeleid) van Amsterdam, van 17 april 2002 tot 20 januari 2004

lector ‘Leefstijlverandering bij jongeren’, Haagse Hogeschool, vanaf 15 mei 2007

associé adviesbureau “Van der Bunt”, vanaf 1 juli 2007

activiteiten
als parlementariër


Was woordvoerder volksgezondheid van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder bezig met arbeidsomstandigheden.

Diende in 1997 een initiatiefwetsvoorstel in om ziekenhuisapotheken de vrijheid te geven ook buiten het ziekenhuis medicijnen te leveren. Kleine instellingen kunnen kiezen voor samenwerking met een vrij gevestigde apotheker of samenwerking met een ziekenhuisapotheek. De effectiviteit en kwaliteit van de geneesmiddelendistributie moet hierdoor verbeteren. Dit voorstel werd in 1999 wet (Stb. 97). (25.408)

Interpelleerde op 17 januari 2001 minister Borst over de huisartsenzorg (27.583)

Diende in 2001 samen met Anke van Blerck-Woerdman (VVD), Siem Buijs (CDA) en Bas van der Vlies (SGP) een initiatiefwetsvoorstel in om de belemmering weg te nemen voor huisartsen om als apotheker op te treden. Dit voorstel, waarvan de verdediging namens de PvdA werd overgenomen door Khadija Arib, werd in 2006 ingetrokken, nadat het doel via amendering van een regeringsvoorstel was bereikt. (28.158)

 

opvallend stemgedrag


Behoorde in 1997 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Van Middelkoop/Rouvoet stemde over het verlenen van een verblijfsvergunning aan de familie-Gümüs

Stemde op 3 juni 1999 als enige van zijn fractie aan het eind van het debat over het enquêterapport over de Bijlmerramp vóór twee moties van afkeuring gericht tegen de minister Jorritsma en Borst

wetenswaardigheden
uit de privésfeer


Zijn vader was joods slager; zijn moeder verpleegkundige

Kleinzoon van David Cohen, hoogleraar Oude Talen te Leiden en in de Tweede Wereldoorlog voorzitter van de Joodse Raad

 

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
“Brugman” (pseudoniem)

woonplaats
Amsterdam
publicaties/bronnen
publicaties
“Geen weg terug” (2005)

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, “Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen” (1995, 1999)
==========================================================

 

opheldering over dhr Bas Winkel.22-11-2017, pas antwoord 15-12-2017 Aan college B&W ,raadsleden te Utrecht

. .

Secretariaatburgemeester (secretariaatburgemeester@utrecht.nl);j.ferket@utrecht.nl;h.de.boer@utrecht.nl;

d.gilissen@utrecht.nl;ruben.post@utrecht.nl;t.schipper@utrecht.nl;

s.van.waveren@utrecht.nl;c.bos@utrecht.nl;m.van.ooijen@utrecht.nl;

studentenstarter@utrecht.nl;e.van.esch@utrecht.nl

 

cc voorzitter@eerstekamer.nl;voorzitter@vvd.nl;persvoorlichting@tweedekamer.nl;

pers@fvd.nl;persvoorlichting@eerstekamer.nl;pvv.publiek@tweedekamer.nl;

PVV (pvv_kana@tweedekamer.nl);pvda_voorlichting@tweedekamer.nl;

h.beertema@tweedekamer.nl;HvBommel@sp.nl;wodc@minvenj.nl;

 

Frontdesk JUSTIS – JUSTIS (justis@minvenj.nl);klokkenluiders@hotmail.com;

contact@bondprecairewoonvormen.nl;pers@fvd.nl;g.wilders@tweedekamer.nl;

groenlinks@tweedekamer.nl;wka@woonbond.nl;scholing@woonbond.nl;

wodc@minvenj.nl;griffie@const-court.be;persvoorlichting@tweedekamer.nl;

 

pers.rnn@rechtspraak.nl;info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl;

cvrb@rechtspraak.nl;Privat.Investigator1997@gmail.com;voorzitter@tweedekamer.nl;voorzitter@eerstekamer.nl;voorzitter@vvd.nl;persvoorlichting@tweedekamer.nl;pers@fvd.nl;persvoorlichting@eerstekamer.nl;pvv.publiek@tweedekamer.nl;PVV (pvv_kana@tweedekamer.nl);pvda_voorlichting@tweedekamer.nl;

h.beertema@tweedekamer.nl;HvBommel@sp.nl;wodc@minvenj.nl;

Frontdesk JUSTIS – JUSTIS (justis@minvenj.nl);klokkenluiders@hotmail.com;

contact@bondprecairewoonvormen.nl;scholing@woonbond.nl;

reunited4Flierbosdreef2-14@hotmail.com;voorlichting@rechtspraak.nl;

contact@bondprecairewoonvormen.nl;scholing@woonbond.nl;

HRN-Info@HogeRaad.NL;ECHRvisit@echr.coe.int;digital@tmg.nl;ECHRvisit@echr.coe.int;internet@ad.nl;tips@volkskrant.nl;voorzitter@tweedekamer.nl;voorzitter@eerstekamer.nl;persvoorlichting@tweedekamer.nl;pers@fvd.nl;groenlinks@tweedekamer.nl;voorlichting@tweedekamer.nl;voorz-pres@const-court.be;voorzitter@pvda.nl;ECHRvisit@echr.coe;hrwpress@hrw.org;voorzitter@pvda.nl;ECHRvisit@echr.coe;hrwpress@hrw.org;rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl;Privat.Investigator1997@gmail.com;particulierdetectiverecherchebureau@outlook.com;Alexander Pechtold (Alexander.Pechtold@tweedekamer.nl);sp@tweedekamer.nl;

spfractie@tweedekamer.nl;sgp@tweedekamer.nl;

 

 

 

rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl;contact@bondprecairewoonvormen.nl;

scholing@woonbond.nl;reunited4Flierbosdreef2-14@hotmail.com;

c.c.e.fijnaut@minocw.nl;c.s.van.der.meer@minvenj.nl;pers@fvd.nl;

 

 

persvoorlichting@eerstekamer.nl;pvv.publiek@tweedekamer.nl;

PVV (pvv_kana@tweedekamer.nl);pvda_voorlichting@tweedekamer.nl;

h.beertema@tweedekamer.nl;HvBommel@sp.nl;wodc@minvenj.nl;

Frontdesk JUSTIS – JUSTIS (justis@minvenj.nl);klokkenluiders@hotmail.com;

contact@bondprecairewoonvormen.nl;scholing@woonbond.nl;

reunited4Flierbosdreef2-14@hotmail.com;voorlichting@rechtspraak.nl;

contact@bondprecairewoonvormen.nl;scholing@woonbond.nl;HRN-Info@HogeRaad.NL;ECHRvisit@echr.coe.int;digital@tmg.nl;

ECHRvisit@echr.coe.int;

digital@tmg.nl;internet@ad.nl;tips@volkskrant.nl;

voorzitter@tweedekamer.nl;voorzitter@eerstekamer.nl;

persvoorlichting@tweedekamer.nl;pers@fvd.nl;groenlinks@tweedekamer.nl;

voorlichting@tweedekamer.nl;voorz-pres@const-court.be;voorzitter@pvda.nl;

ECHRvisit@echr.coe;hrwpress@hrw.org;rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl;

 

Privat.Investigator1997@gmail.com;particulierdetectiverecherchebureau@outlook.com;

 

Alexander Pechtold (Alexander.Pechtold@tweedekamer.nl);sp@tweedekamer.nl;

spfractie@tweedekamer.nl;sgp@tweedekamer.nl;info@gemeenteraad.amsterdam.nl;

r.van.dantzig@raad.amsterdam.nl;mmoorman@raad.amsterdam.nl;

m.ruigrok@vvdamsterdam.nl;d.peters@raad.amsterdam.nl;

r.groot.wassink@raad.amsterdam.nl;j.vanlammeren@partijvoordedieren.nl;

dboomsma@raad.amsterdam.nl;w.van.soest@raad.amsterdam.nl

 

 

 

bcc………………………………….. (………………………@hotmail.com)

Amsterdam 15-12-2017
Aan college B&W ,raadsleden te Utrecht, min.van justitie, 1e-en 2e kamerleden en andere geadresseerden,
22-11-2017
Heb ik opheldering gevraagd bij college B&W +raadsleden te Utrecht omtrent Bas Winkel.
Toen ik geen reactie kreeg heb ik aangifte gedaan tegen B Winkel en andere werknemers van camelot.
Op 13-12-2017
Heb ik een stuk geschreven omdat reactie uitbleef en ik een veel groter bereik heb via twitter.
Vandaag 15-12-2017
Krijg ik uiteindelijk antwoord ( zie onderstaande mail)
Het bevreemd me dat er zo lang op een antwoord gewacht moet worden gezien het simpele antwoord. Plus dat er werknemers van camelot op de 20-11-2017 bij mij inbraken en me dingen vertelden die niemand kan weten dan iemand die in het politiesysteem kan komen.
Later blijkt ook op dinsdag 12-12-2017 dhr b.deVilder camelot europe, zaken aanhaalt die alleen te weten kunnen zijn als men het politiesysteem kan raadplegen. Waarvan ik aangifte heb gedaan.
Mvg
Niels


 

 
 https://www.linkedin.com/in/bas-winkel-2b23348a/
 
Bas Winkel
Huismeester bij Camelot Vastgoedbeheer B.V.
Gemeente Utrecht
IPOL
Utrecht en omgeving, Nederland
69 69 connecties
Download de LinkedIn-app en bekijk meer profielen zoals dat van Bas
 
Bas Winkel

Bas Winkel
Huismeester bij C…
Activiteit van Bas
69 volgers
 • ‘We willen het beter doen dan de natuur’ – EenVandaag
  Bas vond dit interessant
 • Altijd leuk om complimenten te ontvangen! “Hierbij mijn grote dank en waardering voor het initiatief dat Ibrahim heeft opgezet in de vorm van een whatsapp groep met bedrijfsleiders van supermarkten. De boa’s kunnen daarin de zwervende winkelkarren zetten met locatie, zodat de karren sneller uit de wijken worden gehaald door de eigenaren. Kijken wat dit oplevert, ik heb goede hoop! Mogelijk kan een definitieve handhaving daardoor uitblijven. Er zijn teveel klachten over winkelkarren en we gaan kijken of hierdoor het aantal klachten afneemt. Complimenten hierbij aan Ibrahim die dit initiatief heeft opgezet!!”
  Bas vond dit interessant

Alle activiteit weergeven

Ervaring
 • Gemeente Utrecht
  Handhavingsfunctionaris
  Bedrijfsnaam Gemeente Utrecht
 • Huismeester
  Bedrijfsnaam Camelot Vastgoedbeheer B.V.
  Datums dienstverband nov. 2017 – heden
  Duur dienstverband 2 maanden
  Locatie regio Amsterdam
 • Buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bedrijfsnaam P1
  Datums dienstverband 2014 – heden
  Duur dienstverband 3 jaar
  Locatie Gemeente Hilversum
  – Fiscaal parkeercontroleur;
  – Handhaven Mulder-feiten;
  – Handhaven APV’s;
  – Handhaven openbare meldingen;
 • Algemeen directeur
  Bedrijfsnaam technische adviesbureau
  Datums dienstverband jan. 2002 – jan. 2012
  Duur dienstverband 10 jaar 1 maand
  Locatie “s-Graveland
  Zelfstandig ondernemer in het produceren van producten voor machine voor de voedingsmiddelen industrie:
  – RVS machine onderdelen in overleg met klanten bewerken ( Honen, polijsten, voorzien van slijtvasten toplagen. ). Inkopen van grondstoffen, plannen van werkzaamheden. Diverse administratie werkzaamheden zoals facturering.
Opleiding
 • IPOL
  Studierichting BOa
  Studieperiode of verwachte afstudeerjaar 2013 – 2013
 • v.o.m.
  Studierichting afvalwaterbehandeling
  Cijfer 8
  Studieperiode of verwachte afstudeerjaar 1991 – 1992
 • vom
  Studierichting galvano techniek A & B
  Cijfer 9
  Studieperiode of verwachte afstudeerjaar 1989 – 1991
 • mmo utrecht
  Studierichting middelbaar detailhandelsschool
  Studieperiode of verwachte afstudeerjaar 1982 – 1986
 • SOM
  Studierichting Praktijkbegeleider
 ==============================================
 
Secretariaatburgemeester <secretariaatburgemeester@utrecht.nl>

Vandaag, 14:46 [15-12-2017 14.46 uur]

Geachte heer,
 
Uw e-mailbericht van 22 november 2017 is in goede orde ontvangen. Uw e-mail betreft onder andere een melding van het gedrag van de heer Van Winkel op 21 november. U stelt dat de heer van Winkel werkzaam is bij de gemeente Utrecht. Interne navraag heeft echter geleerd dat de heer van Winkel sinds 1 november 2017 niet meer werkzaam is bij de gemeente Utrecht. De door u genoemde informatie betreft de maand november vandaar dat wij uw melding niet in behandeling nemen. Indien u, ondanks deze email, alsnog van mening bent dat er in uw ogen sprake is van een melding of klacht dan kunt u deze indienen via https://www.utrecht.nl/contact/melding-klacht-bezwaar/.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jaap van Hoogmoed,
Secretariaat burgemeester Van Zanen
 
   
 
Gemeente Utrecht
   
 
Bestuurs- en Concernstaf
   
 
 
   
 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
   
 
Bezoekadres Stadsplateau 1, Utrecht
   
 
Telefoon 030 – 286 11 01
 
 
 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
 
==================================================================
. .

wo 22-11-2017 15:54


college B&W, raadsleden Utrecht en min.v.justitie opheldering Bijzonder Opsporingsambtenaar

bas-winkel

. .

wo 22-11-2017 15:54

secretariaatburgemeester@utrecht.nl;j.ferket@utrecht.nl;h.de.boer@utrecht.nl;

 

d.gilissen@utrecht.nl;ruben.post@utrecht.nl;t.schipper@utrecht.nl;

s.van.waveren@utrecht.nl;c.bos@utrecht.nl;m.van.ooijen@utrecht.nl;

 

studentenstarter@utrecht.nl;e.van.esch@utrecht.nl(voorzitter@tweedekamer.nl);(voorzitter@eerstekamer.nl);voorzitter@vvd.nl;(persvoorlichting@tweedekamer.nl);pers@fvd.nl;persvoorlichting@eerstekamer.nl;

pvv.publiek@tweedekamer.nl;PVV (pvv_kana@tweedekamer.nl);

pvda_voorlichting@tweedekamer.nl;h.beertema@tweedekamer.nl;

HvBommel@sp.nl (hvbommel@sp.nl);wodc@minvenj.nl;

Frontdesk JUSTIS – JUSTIS (justis@minvenj.nl);klokkenluiders@hotmail.com

Amsterdam 22-11-2017

Geachte college B&W, raadsleden Utrecht en min.v.justitie, plus kerlee,

Graag opheldering over dhr Bas Winkel….
Deze is werkzaam bij gemeente Utrecht, is Bijzonder Opsporingsambtenaar en werkzaam bij camelot-europe .
Daarmee heeft Bas Winkel de mogelijkheid als Bijzonder Opsporingsambtenaar gegegevens in te zien die hij kan gebruiken bij zijn andere functie als huismeester ( sinds 1maand !) bij Camelot.
Lijkt op belangenverstrengeling want risico dat hij privé gegevens gaat opvragen van bewoners bij camelot of Als huurders is groot en niet discreet/ verboden.
Vervolgens dient het OM danwel min.van.justitie onderzoek te verrichten naar dhr Bas Winkel die meerdere petten opheeft naar het opvragen van informatie over personen in uw systeem bij de gemeente Utrecht als handhavingsmaatregelen functionaris en buitengewoon opsporingsambtenaar.
Verder verzoek ik u om nog te onderzoeken of deze man als huismeester camelot vastgoedbeheer BV. Informatie heeft opgevraagd over bewoners die in Utrecht van camelot huren plus daarbuiten.
Ook dient er een groot onderzoek plaats te vinden omtrent deze meneer en er zal gekeken moeten worden naar vriendjespolitiek binnen de gemeente Utrecht omdat deze Bas Winkel algemeen erectie is bij een technisch adviesbureau.
Verder verzoek tot onderzoek naar Bas Winkel die vanuit Utrecht naar Amsterdam op 21-11-2017 kwam en in pand van camelot is geweest op flierbosdreef waar hij waarschijnlijk informatie heeft doorgespeeld naar camelot die op dat adres een pand bezit.
Mocht er sprake zijn dat Bas Winkel misbruik heeft gemaakt van zijn functies te vervolgen op articel art.12 Sv.
Ik verzoek u mij daarover op de hoogte te houden.

Mvg

Niels

POB311

Niets uit deze mail mag geopenbaard dan wel verspreidt worden, de mail is alleen voor de  geadresseerden, komt deze mail onverhoopt toch in uw mail-account verwijder deze dan uit uw email-server en raadpleeg uw netwerkbeheerder, deze mail blijft eigendom van vergunninghouder POB311, verder is deze mail auteursrechterlijk beschermd, plus er rust copyright op.


https://nl.linkedin.com/in/bas-winkel-2b23348a

#Dutch ‘#royals’ W.A. van Amsberg willem @koninklijkhuis seat mail 18-6-2014 so take good/well notice

Van: _Archief KdK <postbus@kabinetvandekoning.nl>
Verzonden: dinsdag 12 december 2017 10:08:29
Aan: . .
Onderwerp: RE: Date: Wed, 18 Jun 2014 14:36:59 +0200 Aan de heer W.A. van Amsberg en geadreseerde,

Geachte heer/mevrouw,
 
Vanaf 1 januari 2016 is het niet meer mogelijk om via dit e-mail adres verzoekschriften te sturen aan Zijne Majesteit de Koning. U kunt uw verzoekschrift versturen via bijgaand formulier https://www.kabinetvandekoning.nl/wat-doen-wij/werkzaamheden-koning/verzoekschriften-koning/formulier-verzoekschrift-aan-de-koning
 
Kabinet van de Koning
================================================================
Re: Date: Wed, 18 Jun 2014 14:36:59 +0200 Aan de heer W.A. van Amsberg en geadreseerde,


di 12-12-2017 18.54
 
. .

_Archief KdK (postbus@kabinetvandekoning.nl)

voorzitter@eerstekamer.nl;

voorzitter@vvd.nl;

persvoorlichting@tweedekamer.nl;

pers@fvd.nl;

persvoorlichting@eerstekamer.nl;

pvv.publiek@tweedekamer.nl;PVV (pvv_kana@tweedekamer.nl);

pvda_voorlichting@tweedekamer.nl;

h.beertema@tweedekamer.nl;

HvBommel@sp.nl;

wodc@minvenj.nl;

Frontdesk JUSTIS – JUSTIS (justis@minvenj.nl);

klokkenluiders@hotmail.com;

 

contact@bondprecairewoonvormen.nl;

pers@fvd.nl;

g.wilders@tweedekamer.nl;

 

groenlinks@tweedekamer.nl;

wka@woonbond.nl;

scholing@woonbond.nl;

 

 

wodc@minvenj.nl;

griffie@const-court.be;

 

persvoorlichting@tweedekamer.nl;

pers.rnn@rechtspraak.nl;

info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl;

 

cvrb@rechtspraak.nl;

Privat.Investigator1997@gmail.com;

voorzitter@tweedekamer.nl;

 

voorzitter@eerstekamer.nl;

voorzitter@vvd.nl;

persvoorlichting@tweedekamer.nl;

 

pers@fvd.nl;

persvoorlichting@eerstekamer.nl;

pvv.publiek@tweedekamer.nl;

PVV (pvv_kana@tweedekamer.nl);

pvda_voorlichting@tweedekamer.nl;

h.beertema@tweedekamer.nl;

HvBommel@sp.nl;

wodc@minvenj.nl;

Frontdesk JUSTIS – JUSTIS (justis@minvenj.nl);

klokkenluiders@hotmail.com;

contact@bondprecairewoonvormen.nl;

 

scholing@woonbond.nl;

reunited4Flierbosdreef2-14@hotmail.com;

voorlichting@rechtspraak.nl;

contact@bondprecairewoonvormen.nl;

scholing@woonbond.nl;HRN-Info@HogeRaad.NL;

ECHRvisit@echr.coe.int;

digital@tmg.nl;

ECHRvisit@echr.coe.int;

digital@tmg.nl;

internet@ad.nl;

tips@volkskrant.nl;

voorzitter@tweedekamer.nl;

voorzitter@eerstekamer.nl;

persvoorlichting@tweedekamer.nl;

pers@fvd.nl;groenlinks@tweedekamer.nl;

voorlichting@tweedekamer.nl;

voorz-pres@const-court.be;

 

voorzitter@pvda.nl;

ECHRvisit@echr.coe;

hrwpress@hrw.org;

voorzitter@pvda.nl;

 

ECHRvisit@echr.coe;

hrwpress@hrw.org;

rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl;

Privat.Investigator1997@gmail.com;

 

particulierdetectiverecherchebureau@outlook.com;

 

Alexander Pechtold (Alexander.Pechtold@tweedekamer.nl);

sp@tweedekamer.nl;

spfractie@tweedekamer.nl;

 

sgp@tweedekamer.nl;

rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl;

contact@bondprecairewoonvormen.nl;

vrijsbergen@woonbond.nl;

scholing@woonbond.nl;

reunited4Flierbosdreef2-14@hotmail.com;

c.c.e.fijnaut@minocw.nl;

c.s.van.der.meer@minvenj.nl;

pers@fvd.nl;

persvoorlichting@eerstekamer.nl;

pvv.publiek@tweedekamer.nl;PVV (pvv_kana@tweedekamer.nl);

pvda_voorlichting@tweedekamer.nl;

h.beertema@tweedekamer.nl;

HvBommel@sp.nl;

wodc@minvenj.nl;

 

Frontdesk JUSTIS – JUSTIS (justis@minvenj.nl);

klokkenluiders@hotmail.com;

contact@bondprecairewoonvormen.nl;

scholing@woonbond.nl;

reunited4Flierbosdreef2-14@hotmail.com;

voorlichting@rechtspraak.nl;

contact@bondprecairewoonvormen.nl;

scholing@woonbond.nl;

HRN-Info@HogeRaad.NL;

ECHRvisit@echr.coe.int;

digital@tmg.nl;

ECHRvisit@echr.coe.int;

digital@tmg.nl;

internet@ad.nl;

tips@volkskrant.nl;

voorzitter@tweedekamer.nl;

 

voorzitter@eerstekamer.nl;

 

persvoorlichting@tweedekamer.nl;

pers@fvd.nl;

groenlinks@tweedekamer.nl;

voorlichting@tweedekamer.nl;

voorz-pres@const-court.be;

voorzitter@pvda.nl;

ECHRvisit@echr.coe;

hrwpress@hrw.org;

rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl;

Privat.Investigator1997@gmail.com;

particulierdetectiverecherchebureau@outlook.com;

Alexander Pechtold (Alexander.Pechtold@tweedekamer.nl);

sp@tweedekamer.nl;

spfractie@tweedekamer.nl;

sgp@tweedekamer.nl;

 

rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl;

info@politie-Rotterdam-Rijnmond.nl

……………………………..@……………………….

From: privacy-mail@hotmail.com
To: postbus@kabinetvandekoning.nl
CC: klokkenluiders@hotmail.com; servicedesk.eb@sdu.nl; persvoorlichting@tweedekamer.nl; voorzitter@eerstekamer.nl; voorzitter@tweedekamer.nl
Subject: Confedential, Vertrouwelijk, Aan de heer W. A. Amsberg,
Date: Wed, 18 Jun 2014 14:36:59 +0200
Aan de heer W.A. van Amsberg en geadreseerde,
. .

postbus@kabinetvandekoning.nl

cc persvoorlichting@tweedekamer.nl;voorzitter@eerstekamer.nl;

voorzitter@tweedekamer.nl;voorzitter@pvda.nl;voorlichting@tweedekamer.nl;

 

voorz-pres@const-court.be;pers@fvd.nl;persvoorlichting@eerstekamer.nl;

 

P.Heerma@tweedekamer.nl (p.heerma@tweedekamer.nl);

g.wilders@tweedekamer.nl;

groenlinks@tweedekamer.nl

;D66@tweedekamer.nl (d66@tweedekamer.nl);Alexander Pechtold (Alexander.Pechtold@tweedekamer.nl);

D66@raad.amsterdam.nl

bcc ……… (…………………..@hotmail.com)

From: privacy-mail@hotmail.com
To: postbus@kabinetvandekoning.nl
CC: klokkenluiders@hotmail.com; servicedesk.eb@sdu.nl; persvoorlichting@tweedekamer.nl; voorzitter@eerstekamer.nl; voorzitter@tweedekamer.nl

Subject: Confedential, Vertrouwelijk, Aan de heer W. A. Amsberg,

Date: Wed, 18 Jun 2014 14:36:59 +0200
Aan de heer W.A. van Amsberg en geadreseerde,
 
Na aanleiding dat ik gen ontvangst bevestiging heb gehad op mijn eerdere mail die ook per post is gegaan mei 2013, mei 2014, waardoor ik deze nogmaals stuur op 19 juni 2014, met copy van registratie op site.
Ik Nprivacy-voornaam van de familie privacy-achternaam hebben destijds mei 2010, uw moeder verwittigt van het ons soeverein mens zijn van vlees en bloed. Uw moeder mevr. B.W. Armgard heeft destijds niet gereageerd.
Ik wil u daarvan op de hoogte brengen, want we weten niet of u al die stukken heeft doorgekregen van uw moeder.
Verder zat daarbij een kennisgeving – verklaring van begrip en intentie, die verstuurd zijn, als u wilt willen wij u wel een kopij verstrekken, zodat u ook op de hoogte bent daarvan.
De tekst die verstuurd zijn had de strekking in de woorden:
Dhr. N. L. S, privacy-achternaam destijds (2010)wonende Bredeplaats 1 te Leeuwarden.
Had daarbij verstuurd mijn: Universal driver’s license as a sovereign person of flesh and blood, with number 19-LOVE-40, validity for lifetime.
Accompanied by sworn that I no danger on liver for other road users or people of flesh and blood
Born 27-09-1961 Leeuwarden, Netherlands.
And the rules out there anywhere in this universe will justify.
Creditor, Trustee and Author trading as © privacy-voornamenprivacy-achternaam.
And all derivatives there off.
Verder daarbij verstuurd mijn: Universal ID as a sovereign person of flesh and blood, with number 19-LOVE-40, validity for lifetime.
Have sworn that I shall use the name Nprivacy-voornaam off the family privacy-achternaam
Born 27-09-1961 Leeuwarden, Netherland.
Creditor, Trustee and Author trading as © privacy-voornamenprivacy-achternaam.
And all derivatives there off.
Ook daarbij verstuurd mijn: Universal Passport as a sovereign person of flesh and blood, with number 19-LOVE-40, validity for lifetime.
Have sworn that I shall use the name Nprivacy-voornaam off the family privacy-achternaam
Born 27-09-1961 Leeuwarden, Netherland.
Creditor, Trustee and Author trading as  © privacy-voornamenprivacy-achternaam.
And all derivatives there off.
Ook heb ik verstuurd mijn: Universal plates off motor verhicles, which can be used for all motor vehicles, so if there is a motor vehicle is, I as conscientious at Department of motor vehicles Financhien and guarantee fund in Rijswijk in Netherlands will pass, which motor vehicles on the road are going to end up or purchased.
Plates numbers 19-LOVE-40, validity for lifetime.
Have sworn that all the plates that i own, Nprivacy-voornaam off the family privacy-achternaam
Born 27-09-1961 Leeuwarden, Netherland.
Creditor, Trustee and Author trading as © privacy-voornamenprivacy-achternaam.
And all derivatives there off.
==================================================
Bij deze is de Kroon (van het Koninkrijk der Nederlanden) en haar onderdanen, ambtenaren en vertegenwoordigers door de soevereine Mens van Vlees en Bloed,
Nprivacy-voornaam ;
van de familie privacy-achternaam
medegedeeld en worden zij geacht op de hoogte te zijn
van het volgende(wat in de kennisgeving – verklaring van intentie stond vermeld:
Elke keer dat ik door een vertegenwoordiger van De Kroon aangehouden word, breng ik desbetreffende vertegenwoordiger dan wel De Kroon een bedrag in rekening van€ 500,- .
Voor het betreden van mijn privéterrein of het aanraken van mijn persoonlijke eigendommen door een vertegenwoordiger (dan wel ik opdracht) van De Kroon, breng ik desbetreffende vertegenwoordiger dan wel De Kroon een bedrag in rekening van €1000,- .
Voor het per ongeluk of met voorbedachten rade toebrengen van fysieke schade, het ongewenst aanraken van mijn lichaam of dat van een of meerdere mensen, welke ik vertegenwoordig door een vertegenwoordiger van De Kroon, breng ik desbetreffende vertegenwoordiger dan wel De Kroon een bedrag in rekening van tenminste €5000,- tot een maximum van
€500.000,-, afhankelijk van de zwaarte van het handelen .
Voor elk kwartier dat ik in hechtenis genomen word, dan wel gevangen gezet ben dan wel beroofd van mijn bewegingsvrijheid door een vertegenwoordiger van De Kroon, breng ik desbetreffende vertegenwoordiger van De Kroon een bedrag in rekening van €1000,- .
Voor elke minuut die ik staande gehouden word door een vertegenwoordiger van De Kroon, breng ik desbetreffende vertegenwoordiger dan wel De Kroon een bedrag in rekening van €100,- .
Voor elke vraag die mij gesteld wordt waarop een antwoord geëist wordt onder dreiging of onder elke willekeurige bedreiging met represailles door een vertegenwoordiger van De Kroon breng ik desbetreffende vertegenwoordiger dan wel De Kroon een bedrag in rekening van €200,-
In elke situatie, hierboven niet beschreven, ontstaan door enigerlei soort gedrag of interventie door een vertegenwoordiger van De Kroon jegens mij, heb ik het recht betreffende vertegenwoordiger dan wel De Kroon een ter plekke nader vast te stellen bedrag in rekening te brengen.
Word ik in dat recht belemmerd, dan zal dat bedrag tenminste €500,- bedragen.
Doordat ik sinds deze tijd veel hinder heb heb ervaren van uw ambtenaren (gemeente, ministeries, politieagenten),en  rechtbanken, gerechtshoven, hof van cassatie, gerechtsdeurwaarders, plus alle personen die uit naam van u (voorheen uw moeder) optreden wil ik u wel wijzen op de volgende punten, waarmee uw moeder akkoord is gegaan, door geen reactie te geven.
Hoop dat u  als Kroon (van het Koninkrijk der Nederlanden) en haar onderdanen, ambtenaren en vertegenwoordigers op de hoogte brengt van bovengenoemde.
Immers sinds ik ook een kopij heb overlegd in de gemeente Leeuwarden in mei 2010, kregen we veel last.
De burgemeester  van Leeuwarden was al in januari 2010 op de hoogte gesteld dat zowel zijn ambtenaren zowel gemeente ambtenaren en politie zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten, maar deed daar niks mee.
met vriendelijke groeten
Nprivacy-voornaam van de familie privacy-achternaam
cc klokkenluiders site, en een ieder waarvan aannemelijk is dat dit in belang is van de zaak of oplossing.
Zodat ook daar het bekend word dat ik al sinds 2010 soeverein ben, maar me niet heb willen laten registreren in het VN gebouw aan de Emmastraat 247 te Utrecht, doordat ik ook niet achter deze organisatie sta.
Particulier Detective Recherchebureau Idee-Fix (ger. Min. v. Justitie onder nummer POB 311)t.a.v. Directie.
p.s. Reply werkt niet graag opnieuw e-mailadres intypen, door de afscherming destijds door justitie gedaan.
Niets uit deze mail mag geopenbaard worden dan wel verspreidt op geen enkele wijze, komt deze mail toch onverhoopt op u server binnen meld dit dan bij u serverbeheerder, deze doet mail doorsturen naar sodom…gomorra@……..nl daarna verwijderd deze uit alle servers en ook uit de mail en de registers, zodat deze nergens meer staat.
Deze mail is alleen bestemd voor geadresseerde die waar de mail aan verstuurd is, mocht u toch de wetgeving overtreden dan ben ik genoodzaakt om de aangifte te doen van de strafbare feiten.
Omdat de rechter daarover kan oordelen in het land waar u zich bevind zoals bij mij bekend Nederland, ga ik van uit zonder tegenbericht vooraf.
De mail is verzonden en word als aangekomen beschouwd zodra deze verstuurd is, mocht er iets fout gaan dan verneem ik dat van de aanbieder van mijn mailaccount, zodat bijna zelfde is als postwet (alleen gaan er bij die aanbieders veel fout/mis).
Verder stel ik u dan aansprakelijk voor de materiële dan wel immateriële schade en de schade die hieruit voort vloeit, daarna zal ik de schade begroten en aan u overhandigen gespecificeerd door ervarings–deskundige zoals de wetgever dit impliciet stelt.

aangifte tegen Bob de Vilder Camelot Europe plus Bas Winkel , Daan, plus andere personeelsleden

b. de Vilder
aangifte tegen Bob de Vilder Camelot Europe plus Bas Winkel , Daan, plus andere personeelsleden
di 12-12-2017 17.59
. .

b.devilder@cameloteurope.com

 

cc voorzitter@eerstekamer.nl;voorzitter@vvd.nl;persvoorlichting@tweedekamer.nl;pers@fvd.nl;persvoorlichting@eerstekamer.nl;pvv.publiek@tweedekamer.nl;PVV (pvv_kana@tweedekamer.nl);pvda_voorlichting@tweedekamer.nl;h.beertema@tweedekamer.nl;HvBommel@sp.nl;wodc@minvenj.nl;Frontdesk JUSTIS – JUSTIS (justis@minvenj.nl);klokkenluiders@hotmail.com;contact@bondprecairewoonvormen.nl;pers@fvd.nl;g.wilders@tweedekamer.nl;groenlinks@tweedekamer.nl;wka@woonbond.nl;scholing@woonbond.nl;wodc@minvenj.nl;griffie@const-court.be;persvoorlichting@tweedekamer.nl;pers.rnn@rechtspraak.nl;info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl;cvrb@rechtspraak.nl;Privat.Investigator1997@gmail.com;voorzitter@tweedekamer.nl;voorzitter@eerstekamer.nl;voorzitter@vvd.nl;persvoorlichting@tweedekamer.nl;pers@fvd.nl;persvoorlichting@eerstekamer.nl;pvv.publiek@tweedekamer.nl;PVV (pvv_kana@tweedekamer.nl);pvda_voorlichting@tweedekamer.nl;h.beertema@tweedekamer.nl;HvBommel@sp.nl;wodc@minvenj.nl;Frontdesk JUSTIS – JUSTIS (justis@minvenj.nl);klokkenluiders@hotmail.com;contact@bondprecairewoonvormen.nl;scholing@woonbond.nl;reunited4Flierbosdreef2-14@hotmail.com;voorlichting@rechtspraak.nl;contact@bondprecairewoonvormen.nl;scholing@woonbond.nl;HRN-Info@HogeRaad.NL;ECHRvisit@echr.coe.int;digital@tmg.nl;ECHRvisit@echr.coe.int;digital@tmg.nl;internet@ad.nl;tips@volkskrant.nl;voorzitter@tweedekamer.nl;voorzitter@eerstekamer.nl;persvoorlichting@tweedekamer.nl;pers@fvd.nl;groenlinks@tweedekamer.nl;voorlichting@tweedekamer.nl;voorz-pres@const-court.be;voorzitter@pvda.nl;ECHRvisit@echr.coe;hrwpress@hrw.org;voorzitter@pvda.nl;ECHRvisit@echr.coe;hrwpress@hrw.org;rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl;Privat.Investigator1997@gmail.com;particulierdetectiverecherchebureau@outlook.com;Alexander Pechtold (Alexander.Pechtold@tweedekamer.nl);sp@tweedekamer.nl;spfractie@tweedekamer.nl;sgp@tweedekamer.nl;rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl;contact@bondprecairewoonvormen.nl;vrijsbergen@woonbond.nl;scholing@woonbond.nl;reunited4Flierbosdreef2-14@hotmail.com;c.c.e.fijnaut@minocw.nl;c.s.van.der.meer@minvenj.nl;pers@fvd.nl;persvoorlichting@eerstekamer.nl;pvv.publiek@tweedekamer.nl;PVV (pvv_kana@tweedekamer.nl);pvda_voorlichting@tweedekamer.nl;h.beertema@tweedekamer.nl;HvBommel@sp.nl;wodc@minvenj.nl;Frontdesk JUSTIS – JUSTIS (justis@minvenj.nl);klokkenluiders@hotmail.com;contact@bondprecairewoonvormen.nl;scholing@woonbond.nl;reunited4Flierbosdreef2-14@hotmail.com;voorlichting@rechtspraak.nl;contact@bondprecairewoonvormen.nl;scholing@woonbond.nl;HRN-Info@HogeRaad.NL;ECHRvisit@echr.coe.int;digital@tmg.nl;ECHRvisit@echr.coe.int;digital@tmg.nl;internet@ad.nl;tips@volkskrant.nl;voorzitter@tweedekamer.nl;voorzitter@eerstekamer.nl;persvoorlichting@tweedekamer.nl;pers@fvd.nl;groenlinks@tweedekamer.nl;voorlichting@tweedekamer.nl;voorz-pres@const-court.be;voorzitter@pvda.nl;ECHRvisit@echr.coe;hrwpress@hrw.org;rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl;Privat.Investigator1997@gmail.com;particulierdetectiverecherchebureau@outlook.com;Alexander Pechtold (Alexander.Pechtold@tweedekamer.nl);sp@tweedekamer.nl;spfractie@tweedekamer.nl;sgp@tweedekamer.nl;rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl;info@politie-Rotterdam-Rijnmond.nl

 bcc (pgb-verleenster/mantelzorgster@hotmail.com);…..[advocaat]…….@…….nl

cameloteurope anti-squat, do what they wants, all against laws, with help Amsterdam government

opheldering cameloteurope Bob de Bob de Vilder en Joost van Gestel Joost van Gestel cameloteurope2017.wordpress.com
. .
b.devilder@cameloteurope.com
cc; scholing@woonbond.nl;contact@bondprecairewoonvormen.nl;wodc@minvenj.nl;Alexander.Pechtold@tweedekamer.nl;Info@HogeRaad.NL;voorzitter@tweedekamer.nl;voorzitter@eerstekamer.nl;persvoorlichting@tweedekamer.nl;pers@fvd.nl;groenlinks@tweedekamer.nl;voorlichting@tweedekamer.nl;voorzitter@pvda.nl;sp@tweedekamer.nl;spfractie@tweedekamer.nl;sgp@tweedekamer.nl;pvv_kana@tweedekamer.nl;voorzitter@tweedekamer.nl;voorzitter@eerstekamer.nl;voorzitter@vvd.nl;persvoorlichting@tweedekamer.nl;pers@fvd.nl;persvoorlichting@eerstekamer.nl;pvv.publiek@tweedekamer.nl

(Geen onderwerp)

Amsterdam 10-12-2017

 

Geachte Bob de Bob de Vilder en Joost van Gestel
Joost van Gestel [cameloteurope] plus andere geadreseerden,
Omdat ik nog steeds niet op de hoogte ben van de situatie mbt de zgn opzegging 20-11-2017 benader ik u en wil opheldering en weten waar ik aan toe ben.
Ik heb op de 20-11 een geluidsopname gemaakt van gesprek tussen mij en 3mannen die zich uitgaven als zijnde camelot die plotseling in mijn kamer stonden.
Ik heb hen verzocht alle mails, brieven die zijn gegaan tussen camelot en mij te overleggen, geparafeerd, genummerd en ondertekend door een tekeningsbevoegde.
Ook heb ik camelot aansprakelijk gesteld op 23-11-2017, in gebreke gesteld 30-11-2017 , ook daar heb ik nog geen reactie op ontvangen.
Ik ga er dan ook van uit dat u akkoord bent met deze aansprakelijkheidstelling omdat u geen reactie hebt gegeven.
Ik heb me laten informeren door meerdere bewoners van het pand waar ik van camelot huur. Deze konden mij allemaal vertellen dat ook bij hen camelot plots de kamer binnentreed , soms 1keer kloppen maar ook vaak direct de kamer inloopt. Dit is tegen elke wetgeving in en een strafbaar feit.
Ik heb u aangegeven dat ik camera’s in mijn ruimte heb en heb geconstateerd dat camelot weer geprobeerd heeft mijn ruimte binnen te treden. Dit is zonder mijn toestemming inbraak en een strafbaar feit. Heb dit ook al eerder gemeldt.
Ook heb ik vernomen dat camelot een slot verwijderd heeft van een branddeur op onze afdeling in de portiek. Een bewoonster was hier getuige van en had te kennen gegeven aan camelot dat deze deur uit veiligheid , overlast ( onbevoegden) afgesloten wordt vanaf binnenkant van onze afdeling. Dit is in overleg gegaan met alle bewoners. Hierop gaf camelot haar als antwoord dat dit ook wel weer van mij (privacy)zou zijn afgekomen.
Dit is mensen proberen tegen mij op te zetten , hetze te voeren , mijn privacy schenden en laster en smaadt.!
Ook vertelde deze bewoonster mij dat camelot bezig is met een monteur om de kachels weer aan te zetten, dit is pure onzin want ik heb contact met de krakers en degene die de vluchtelingen bijstond die in dit pand hebben verbleven plus aan het begin, toen camelot in maart 2017 hier ging verhuren deed de kachel /koeling het normaal.
Dubieus vind ik het dat nadat ik geklaagd heb (later ook bij gemeente omdat camelot niet reageerde) over de kachel/verwarming omdat het steenkoud in het pand is, ik na een paar dagen een opzegging krijg, niemand anders van de bewoners hebben een opzegging ( zij durfden en durven nog steeds niet te klagen ivm opzegging!(schrikbewind en angstcultuur)
En dat camelot nu tegen bewoners zegt dat de kachel gerepareerd zou gaan worden…
Wat ook opvalt is dat er wasmachines verdwijnen vanaf 2e verdieping en worden verkocht. Vele andere worden , zoals ik eerder al gemeld had toegeëigend en voorzien van slotjes.
Dhr B. de Vilder kan zich niet onttrekken van zijn verantwoordelijkheid , hij is mede-eigenaar van het pand en van camelot. Hij verwees mij terug naar bewonerszaken Amsterdam maar zoals ik geconstateerd heb werkt bewonerszaken Amsterdam niet. Dit werd mij ook kenbaar gemaakt door vele bewoners van dit pand.
Ik wil daarom een reactie van dhr B. De Vilder zelf persoonlijk.
De zogenaamde onwettige opzegging huur/’bruikleenovereenkomst” moet aangetekend zijn per post of zoals Hoge Raad heeft besloten het per aangetekende mail mag, maar u dient wel bewijs te hebben van ontvangst door mij, immers heb ik nu geen kennis kunnen nemen van hun mail, welke ik zelfs nu niet heb ontvangen.
Ten eerste ben ik er niet mee eens met de huur opzegging, dus ga niet accoord hiermee, dus enige optie die voor u open blijft is de gang naar rechter, zodat deze kan beslissen, wettelijk bent u verplicht deze rechtsgang te bewandelen, zodat ik zaken kan toelichten .
Waarbij ik u plus rechterlijke macht direct wijs, dat ik niet accoord ga rechtbank Den-Bosch, dit om meerdere redenen, EVRM art.6, plus gebruikelijk als u procedure opstart de rechtbank gekozen word wooplaats tegenpartij, dus in dit geval Amsterdam, echter u kunt zich niet beroepen contract, omdat er in deze zaken vermeld staan welke in strijd zijn Nederlandse wetgeving, dus rechter hiermee wat diendt te doen.
Waarbij rechterlijke macht direct uw onwettige zaken plus strafbare feiten kan/moet aanpakken,immers hebben personeel plus directie/eigenaren Camelot, plus eigenaren.

 

Met vriendelijke groet,

privacy

 

==========================================
====================================
===================================
. .
vr 10-11-2017 1:06
l.s.,

Het signaal wat hiermee afgegeven word is dat vervuilers slordevossen overlastbezorgers worden beloont, dat andere hun troep gaan opruimen want niemand wil een rekening hebben, of ze laten het ook liggen, zodat de rest meebetaald aan de schoonmaak.

Terwijl eerder Camelot zelf het signaal heeft afgegeven meerdere keren, melding niets te doen met huisvuil plus afval, sterker nog men haalde deze weg uit ruimte W12 op.3de verdieping waar somalier [ghuled welke sinds zeker juni in pand] illegaal woonde, plus zette Camelot huisraad plus huisvuil en afval in halletje neer, wat heel erg stonk, kamer w12 hebben het uiteindelijk zelf weggehaald toen Camelot en ghuled het weigerde.
Zelfde was toen ghuled eind juli 2017 weggejaagde kamer 16[welke al maand[en] verbleef]en huisvuil/afval achterliet, gemeld bij Camelot, ook waar ghuled[6 maanden gratis gewoond met medewerking Camelot] nu weer lag illegaal [zonder huur/glw/servicekosten te betalen, pand flierbosdreef 2-12, welke etage plus kamer, maar Camelot ondernam geen enkele actie, als beloning mocht ik zijn huisvuil afval weggooien plus vieze zooi schoonmaken.
Eerder was al meerdere keren melding gedaan somalier ghuled welke huisvuil plus afval achter liet, toen ik deze had weggejaagd 4de verdieping kamer 16, waarna deze naar 3de verdieping verhuisde, daar door Camelot zijn spullen verwijderd werden, dus toen naar 5de verdieping verhuisde, toen weer 3de verdieping, plus weer terug keerde 5de verdieping. waar hij volgens Camelot verwijderd is 15-10, maar s’ avonds in pand weer gezien.
Tot plus-minus 1.5 maand geleden bekommerde ik mij over 3de 4de 5de verdieping, op 2de plus 6de was geen eer aan te behalen plus veel agresieve personen, daarna gestopt met 3de plus 5de verdieping, mede doordat Camelot tegen bewoners verschillende verhalen ophangen over waarom ze niets konden doen somalier ghuled daarna waren ze[5de verdieping] bevriend met ghuled .
3de verdieping ook gestopt kamer w12.doordat Camelot agresieve personen [familie van Joey van Gessel] niet hebben aangesproken, dus bewoners kamer w12welke zeer veel overlast hebben vezorgd toen ze van d. pronk opslagruimte 4de verdieping kregen, alleen de surinaamse man kamer 10a 3de verdieping zal ik wel helpen daar waar ik kan.
Hier 4de verdieping is het schoonmaakrooster nog wel probleem, al is deze verdieping nog steeds het schoonste, maar vele werken er niet echt goed aan mee, zoals Tara Grunder kamer 16 welke over stank klaagt, maar zelf 1 keer heeft schoongemaakt, eerste keer heeft haar moeder/pleegmoeder ‘t gedaan, sinds 22-8-2017 .
Afgelopen Vrijdag 8 okt. 2017 had ik al om 18.12 uur Eva van kamer 18C geen elektriciteit meer in haar kamer had doordat ze waterkoker en oven tegelijk had aangezet, we[zij en ik] waren ennige toen op 4de verdieping, ik heb haar toen nog geholpen, maar ben definitief gestopt met helpen iedereen in ‘t pand sinds 9-11-2017.
Maar heb besloten te stoppen met hulp, zorgen veiligheid, plus overlast te verminderen , doordat ik geen enkele medewerking krijg Camelot plus bewoners van 4de verdieping, het lijkt wel verdeel en heers, welke tactiek Camelot blijken te doen bewerkstellen, door geen enkele actie te ondernemen.
Doordat eigenaren Camelot niet echt bezig zijn met wat er gebeurd in hun panden, maar alleen belangrijk vinden verhuur plus geld verdienen, maar niet adequaat optreden veroorzaakt niet alleen rotzooi/troep in de panden maar ook vervuilde ruimten en ellende tussen de bewoners.
Eigenaren zijn al vaker geadviseerd hoe dit op te lossen danwel te voorkomen, heb zelf meerdere keren mijn diensten aangeboden , welke veel werk/tijd/geld zal schelen en personeel zal ontlasten, wat niet veel kost plus wel zeer veel opleverd, kosten gratis ruimte telefoon met internet[tele2 kost 25,00 euro], plus geringe kosten van levensonderhoud .
privacy 16a
. .
di 7-11-2017 20:47
Bij de inspectie d.d. 17-10-2017 van Camelot is geconstateerd, dat er in het object Flierbosdreef 2-12 te Amsterdam huisvuil op alle verdiepingen
Heeft u wel goed gekeken, want zie geen huisvuil op 4de,of bedoelt huisraad fransen in de aangrenzende kamer zonder deur bij woonkamer.
Gisteren onaangekondigd stond medewerker Camelot in een van de douches, welke veel lawaai maakte, door de vele ellende plus overlast eerder schrok ik hier wakker van, deze leverd half werk, immers bevestigde deze alleen plastice plaat alleen in deze douche, verder bij geen een verdere doucheruimte .
Waarom al 2 dagen achter elkaar hier met meerdere personen Camelot hier op deze verdieping komen plus pratend enwel aan mijn deur zitten om 09.30uur.

privacy pob[part. det. rechercheburea] 311
l.deventer@cameloteurope.com
di 7-11-2017 15:36
Beste bewoner,
Bij de inspectie d.d. 17-10-2017 van Camelot is geconstateerd, dat er in het object Flierbosdreef 2-12 te Amsterdam huisvuil op alle verdiepingen (kelder-verdiepingen-trappenhuis) ligt.
Dit is door ons aan u via de mail op 24-10-2017 meegedeeld.
Hierbij hebben we u verzocht het geconstateerde huisvuil te verwijderen en af te voeren
Daarvoor hebben wij 6-11- 2017 als dead-line gesteld

Bij onze inspectie hierop d.d. 7-11-2017 hebben wij helaas moeten constateren dat het huisvuil in het object niet verwijderd was, zelfs dat het meer geworden is.
Met deze mail (en tevens 2e verzoek) dient het huisvuil verwijderd te zijn voor maandag 13-11- 2017. Indien dit niet geconstateerd wordt, zal Camelot een firma inschakelen en de daaruit voortkomende kosten met alle bewoners verrekenen.
De geschatte kosten, geconstateerd bij de inspectie op 7-11-2017, bedragen 2.220,00 excl BTW
Met betrekking tot het huisvuil en de keukens: Wij wijzen u op het feit dat U als (tijdelijke) bewoner verplicht bent het object netjes te bewonen. Wij verzoeken u dan ook, om (eventueel) in samenwerking met de andere bewoners het huisvuil uit de bovengenoemde ruimtes op te ruimen en uit het pand te verwijderen met de middelen die daarvoor ter beschikking en toegestaan zijn en tevens de keukens schoon te maken in het kader van de algemene hygiene.
We rekenen op uw medewerking en begrip.
Mocht in verband met deze mail nog vragen en/of opmerkingen hebben dan horen wij dit uiteraard graag van u.

Met vriendelijke groeten

Leo van Deventer
Property Manager
Camelot Vastgoed Beheer BV
Best resident,

At the inspection, dated 17-10-2017 of Camelot has been detected, that the object Flierbosdreef to 2-12 Amsterdam has garbage on all floors (basement-floors-staircase).
This is by us to you informed with our mail on 24-10-2017.
We asked you to remove the identified household waste and disposal
We have made 6-11-2017 as dead-line
At our inspection we have sadly noticed on 7-11-2017 that the garbage was not removed in the object, even that the garbage had become more.
With this mail (2nd request) we ask you to remove the garbage for Monday 13-11-2017. If this is not done, Camelot will enable a firm to do the work as needed and the resulting costs will be devided with all residents.
The estimated cost, been detected after the inspection on 7-11-2017, amounts 2,220.00 excl VAT
With regard to the garbage and the kitchens: we would like to point to the fact that you as (temporary) resident are required the object to inhabit. Therefore, we kindly ask you to (possibly) in collaboration with the other residents the garbage from the above areas to clean up and out to remove the property with the resources available and allowed and also the kitchens to clean in the context of the general hygiene.
We count on your cooperation and understanding.
If in connection with this mail have any questions and/or comments then we hear this obviously from you
Best regards
Leo van Deventer
Property Manager
Camelot Real Estate
—————————–
Met vriendelijke groet,
Camelot Vastgoedbeheer BV

Camelot Nederland (@CamelotNL) | Twitter
twitter.com
Tweet with a location. You can add location information to your Tweets, such as your city or precise location, from the web and via third-party applications.
https://www.facebook.com/CamelotNederland

Camelot Nederland – Home | Facebook
http://www.facebook.com
Camelot Nederland, Eindhoven, Noord-Brabant. 9,608 likes · 37 talking about this · 21 were here. De Europese specialist in leegstandbeheer. Meer info op…
http://www.linkedin.com/company/1245394

Camelot Europe Netherlands
http://www.linkedin.com
Camelot Europe is Europees marktleider op het gebied van leegstand- en vastgoedbeheer. De afgelopen jaren zijn we niet alleen in omzet sterk gegroeid, maar ook ons dienstverleningspakket is enorm uitgebreid. Zo organiseren wij vastgoedbeheer voor derden en maakt Camelot Real Estate, dat zich met name richt op (her)ontwikkeling van leegstaand vastgoed, een steeds groter deel uit van onze dienstverlening. We transformeren leegstaand vastgoed naar verschillende huisvestingsconcepten voor specifieke doelgroepen op basis van een waaier aan flexibele wooncontracten. De Camelot Beveiligingsservice regelt de complete beveiliging voor vastgoed, bouwplaatsen of terreinen. Lees meer over Camelot via http://www.cameloteurope.com.
http://www.youtube.com/cameloteuropenews
—————————–
=================================
==================================
===================================
. .
wo 29-11-2017 5:11b.devilder@cameloteurope.comvoorzitter@eerstekamer.nl;voorzitter@vvd.nl;persvoorlichting@tweedekamer.nl;pers@fvd.nl;persvoorlichting@eerstekamer.nl;pvv.publiek@tweedekamer.nl;PVV (pvv_kana@tweedekamer.nl);pvda_voorlichting@tweedekamer.nl;h.beertema@tweedekamer.nl;HvBommel@sp.nl;wodc@minvenj.nl;Frontdesk JUSTIS – JUSTIS (justis@minvenj.nl);klokkenluiders@hotmail.com;contact@bondprecairewoonvormen.nl;pers@fvd.nl;g.wilders@tweedekamer.nl;groenlinks@tweedekamer.nl;wka@woonbond.nl;scholing@woonbond.nl;wodc@minvenj.nl;griffie@const-court.be;persvoorlichting@tweedekamer.nl;pers.rnn@rechtspraak.nl;info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl;cvrb@rechtspraak.nl;Privat.Investigator1997@gmail.com;voorzitter@tweedekamer.nl;voorzitter@eerstekamer.nl;voorzitter@vvd.nl;persvoorlichting@tweedekamer.nl;pers@fvd.nl;persvoorlichting@eerstekamer.nl;pvv.publiek@tweedekamer.nl;PVV (pvv_kana@tweedekamer.nl);pvda_voorlichting@tweedekamer.nl;h.beertema@tweedekamer.nl;HvBommel@sp.nl;wodc@minvenj.nl;Frontdesk JUSTIS – JUSTIS (justis@minvenj.nl);klokkenluiders@hotmail.com;contact@bondprecairewoonvormen.nl;scholing@woonbond.nl;reunited4Flierbosdreef2-14@hotmail.com;voorlichting@rechtspraak.nl;contact@bondprecairewoonvormen.nl;scholing@woonbond.nl;HRN-Info@HogeRaad.NL;ECHRvisit@echr.coe.int;digital@tmg.nl;ECHRvisit@echr.coe.int;digital@tmg.nl;internet@ad.nl;tips@volkskrant.nl;voorzitter@tweedekamer.nl;voorzitter@eerstekamer.nl;persvoorlichting@tweedekamer.nl;pers@fvd.nl;groenlinks@tweedekamer.nl;voorlichting@tweedekamer.nl;voorz-pres@const-court.be;voorzitter@pvda.nl;ECHRvisit@echr.coe;hrwpress@hrw.org;voorzitter@pvda.nl;ECHRvisit@echr.coe;hrwpress@hrw.org;rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl;Privat.Investigator1997@gmail.com;particulierdetectiverecherchebureau@outlook.com;Alexander Pechtold (Alexander.Pechtold@tweedekamer.nl);sp@tweedekamer.nl;spfractie@tweedekamer.nl;sgp@tweedekamer.nl;rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl;contact@bondprecairewoonvormen.nl;vrijsbergen@woonbond.nl;scholing@woonbond.nl;reunited4Flierbosdreef2-14@hotmail.com;c.c.e.fijnaut@minocw.nl;c.s.van.der.meer@minvenj.nl;pers@fvd.nl;persvoorlichting@eerstekamer.nl;pvv.publiek@tweedekamer.nl;PVV (pvv_kana@tweedekamer.nl);pvda_voorlichting@tweedekamer.nl;h.beertema@tweedekamer.nl;HvBommel@sp.nl;wodc@minvenj.nl;Frontdesk JUSTIS – JUSTIS (justis@minvenj.nl);klokkenluiders@hotmail.com;contact@bondprecairewoonvormen.nl;scholing@woonbond.nl;reunited4Flierbosdreef2-14@hotmail.com;voorlichting@rechtspraak.nl;contact@bondprecairewoonvormen.nl;scholing@woonbond.nl;HRN-Info@HogeRaad.NL;ECHRvisit@echr.coe.int;digital@tmg.nl;ECHRvisit@echr.coe.int;digital@tmg.nl;internet@ad.nl;tips@volkskrant.nl;voorzitter@tweedekamer.nl;voorzitter@eerstekamer.nl;persvoorlichting@tweedekamer.nl;pers@fvd.nl;groenlinks@tweedekamer.nl;voorlichting@tweedekamer.nl;voorz-pres@const-court.be;voorzitter@pvda.nl;ECHRvisit@echr.coe;hrwpress@hrw.org;rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl;Privat.Investigator1997@gmail.com;particulierdetectiverecherchebureau@outlook.com;Alexander Pechtold (Alexander.Pechtold@tweedekamer.nl);sp@tweedekamer.nl;spfractie@tweedekamer.nl;sgp@tweedekamer.nl;rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Amsterdam 28-11-2017
Geachte Bob de Vilder Business Development Director cameloteurope, eigeaar camelot pand flierbosdreef[maatschap flierbosdreef KvK 68223293 0000, = camelot Real Estate plus Doniger Urban Developments III B.V.,]/Bijlmerplein 395, plus andere geadreseerden,
Heb u eerder geinformeerd over o.a. handelswijze/nalatigheden van uw personeel, waarvoor u hoofdelijk aansprakelijk bent, het terugsturen door u naar vestiging Amsterdam, welke niet naar behoren werken zie o.a. mail 7-11-2017 20:30, plus gehele dossier.
Het totale dossier bestaat uit gehele mailwisselingen [veelal alleen van mijn kant eenzijdig, heb vele bewijzen dat vestiging-en Amsterdam e.a. Den-Bosch mijn eerder gestuurde mails negeerde welke ging over onveilig gevoel vrouwelijke andere bewoner 4de gemeld 12-9-2017, waar ik voor veiligheid zorgde], ik kreeg nimmer reactie, terwijl de overlastgevers geen enkel contract hadden camelot, maar onderhuurders waren kamer 18d.
Welke illegale onderhuurders heeft men laten zitten tot na november 2017, terwijl zondag 1 oktober 2017 een vrouwelijke huurster gemeld had ”In kamer 18D van de Flierbosdreef wonen sinds een tijdje mensen die niet bij Camelot zijn ingeschreven. Ze wonen met zijn tweeën in een eenkamer appartement, ze gebruiken drugs en ze leven ‘s nachts. Elke nacht word ik wakker van hun lawaai en kan ik niet meer slapen. Uiteraard zeg ik er weleens wat van, maar het lijkt niet te helpen. Hun energie is heel vervelend. Ik ben niet de enige die last van ze heeft, maar andere bewoners hebben volgens mij geen melding willen maken.Mijn complete slaapritme is verstoord door hun nachtritme en ik functioneer overdag niet meer naar behoren. Ik zou graag zien dat jullie deze illegale huurders eruit zetten.Overigens wens ik wel anoniem te blijven, ik voel me namelijk erg onveilig in deze situatie.Alvast bedankt voor jullie reactie en een hartelijke groet,weggelaten-privacy (huurder op de Flierbosdreef)”, dat ze veel overlast heeft plus zich onveilig voelt, wat weer bewijst dat betalende huurders geen rechten hebben bij camelot.
U Bob de Vilder kunt gehele dossier uit uw netwerk laten halen door uw netwerkbeheerder zodat u het zelf kunt lezen/bestuderen waar u dan meer inzicht krijgt wat er speelt binnen uw bedrijf waar u verantwoordelijk voor bent.
Ook heeft u dan de gelegenheid om te oordelen of u mij de wettelijke huuropzegging wilt overhandigen, welke tot op heden 29-11-2017 om 05.05 uur nog niet is gebeurd, met in achtneming wettelijke opzegtermijn, plus alle mails kunt overleggen, waarom ik al meerdere keren om verzocht heb .
Verzoek u Bob de Vilder om met mij een afspraak[welke 2- zijdig gebeurd] te maken, zodat alles naar behoren afgehandeld kan worden.
Morgen 30-11-2017 loopt termijn af [Amsterdam 23-11-2017 om 23.43 uur], waar u geen reactie heeft op gegeven tot op heden, deze aansprakelijkheid voor de materiële en immateriële schade en de schade die hier uit voortvloeit, blijft gewoon staan, zal uw morgen 30-11-2017 in gebreke stellen.

Mvg
privacy
POB311
Niets uit deze mail mag geopenbaard dan wel verspreidt worden, de mail is alleen voor de geadresseerden, komt deze mail onverhoopt toch in uw mail-account verwijder deze dan uit uw email-server en raadpleeg uw netwerkbeheerder, deze mail blijft eigendom van vergunninghouder POB311, verder is deze mail auteursrechterlijk beschermd, plus er rust copyright op.
========================================
Amsterdam 28-11-2017 04.03 UUR;
De terror in opdracht van eigenaren camelot plus maatschap flierbosdreef blijven doorgaan, zelfs na mail 27-11-2017 6:08
Terwijl ik sinds 20-11-2017 welke op geluidsdrager staan, bezig ben om zgn huuropzegging in mijn bezit te krijgen.
Waarbij gevraagd is tevens te overleggen alle mails welke gestuurd zij vanaf camelot plus naar hen genummerd/geparfeerd/ondertekend overlegd moeten worden.
Wel na goed overleg/afspraak[2-zijdig] zodat alles aangenomen kan worden, plus getekend voor ontvangst.
Maar hoorde terror-groep camelot weer langs geweest[via cam/mic] 27-11-2017 plus-minus 17.00 uur, welke zelfs geprobeerd hebben om bij mij in te breken/huisvredebreuk, via naastgelegen ruimte 16, terwijl in mail aan Bob de Vilder, 27-11-2017 06.07 UUR gewezen is op strafbare feiten.
====================
Amsterdam 27-11-2017 06.07 UUR.
Betreft: aangifte 4/5 x huisvredebreuk, privacyschending, letselschade toebrengen, wetten niet naleven, plus doorgeven vervangen van slot.
======================
21-11-2017 mail is gestuurd naar o.a. bob de Vilder, Fvd, Wilders, groenlinks, woonbond, rechtspraak, justitie, tweeekamer, rechtbank Amsterdam , cvrb,belgie co-hof .
===================================================
sms, op 21-11-2017 , om 09.39, naar mede-eigenaar Camelot, plus mede-eigenaar Maatschap Bob de Vilder, tekst; ”Helaas heb ik aangifte moeten doen,tegen eigenaren Camelot plus maatschap Flierbosdreef, want je personeel liet mij geen keuze, zal deze zaak doorzetten en heb gevraagd OM om jullie te vervolgen Sv art.12 ga nu slapen,denk dat wij echt eens moeten afspreken,zie je mail. privacy
===============================
Amsterdam 23-11-2017 om 07.13uurAan Raad bestuur voor de rechtspraak, Mr. F.C. Bakker, plus Mr. C.H.W.M. Sterk, plus andere geadreseerden,
==========================================
Amsterdam 23-11-2017 om 23.43 uur,
Aan Raad bestuur voor de rechtspraak, Mr. F.C. Bakker, plus Mr. C.H.W.M. Sterk, plus andere geadreseerden,
”Bij deze stel ik dan ook eigenaren camelot plus maatschap flierbosdreef nogmaals aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade en de schade die hier uit voortvloeit, de materiële en immateriële schade zal ik nader specificeren, voorschotbedrag is begroot a zegge 5000,00 euro,welke ik z.s.m. in mijn bezit wil hebben[binnen 7 dagen], deze kunt u ook overmaken op rekening waar u de huurpenningen afschrijft o.v.v. voorschotbedrag schadeclaim privacy .
De immateriële schade bestaat o.a. uit; zintuig-schade, emotionele-schade, psychische-schade, shock-schade, long-schade, ptts-schade, plus verdere schade zal op uw worden verhaald, welke de immateriële schade zal ik verder nader specificeren, welke uw via advocaat gestuurd zal worden.”
=================================================
mail 23-11-2017 om 23.45 uur;
b.devilder@cameloteurope.com
aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade en de schade die hier uit voortvloeit, camelot plus maatschap flierbosdreef,
”aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade en de schade die hier uit voortvloeit, camelot plus maatschap flierbosdreef,aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade en de schade die hier uit voortvloeit,”
” Bij deze stel ik dan ook eigenaren camelot plus maatschap flierbosdreef nogmaals aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade en de schade die hier uit voortvloeit, de materiële en immateriële schade zal ik nader specificeren, voorschotbedrag is begroot a zegge 5000,00 euro,welke ik z.s.m. in mijn bezit wil hebben[binnen 7 dagen], deze kunt u ook overmaken op rekening waar u de huurpenningen afschrijft o.v.v. voorschotbedrag schadeclaim privacy .
De immateriële schade bestaat o.a. uit; zintuig-schade, emotionele-schade, psychische-schade, shock-schade, long-schade, ptts-schade, plus verdere schade zal op uw worden verhaald, welke de immateriële schade zal ik verder nader specificeren, welke uw via advocaat gestuurd zal worden.”
===============================
opheldering over BOA-utrecht/huismeester-camelot dhr Bas Winkel
Graag opheldering over dhr Bas Winkel….
. .
wo 22-11-2017
Amsterdam 22-11-2017
=========================
we moeten praten, heb aangifte gedaan, tegen u plus …….aangifte tegen directie/eigenaren Camelot, plus eigenaren [maatschap]Flierbosdreef 2-12
. .
di 21-11-2017 5:22
========================
amsterdam 6-11-2017

de heren Vilder en Gestel plus andere venoot, plus dirctie Camelot,

Heb al eerder aangegeven
==========================
di 17-10-2017 3:52
Amsterdam 17-10-2017

Aan college van B&W en raadsleden Amsterdam en andere geadresseerden,
========================
Bob de Vilder <b.devilder@cameloteurope.com>
di 7-11-2017 7:43′. .’ (privacy@hotmail.com)
camelot
Beste privacy,
Ik ga hier niet over, ik hou mij bezig met verkopen van camelot diensten in het buitenland…
Dit moet je regelen met kantoor Amsterdam, bewonerszaken.
With kind regards,
Bob de Vilder
Business Development Director
Direct: +31(0)6 2299 3800
========================
. .
di 7-11-2017 20:30
Bob de Vilder (b.devilder@cameloteurope.com)
cc ……………..@……………..nl
camelot
Bob de Vilder,
Werkte kantoor Amsterdam, bewonerszaken maar naar behoren, dat zou u erg veel werk schelennnnnnnn, maar u blijft wel alsa mede eigenaar Camelot plus pand Flierbosdreef 2-12 plus uw personeel hoofdelijk aansprakelijk.
privacy pob[part. det. rechercheburea] 311
====================================
===============================
Amsterdam 22-11-2017
Geachte college B&W, raadsleden Utrecht en min.v.justitie, plus kerlee,
Graag opheldering over dhr Bas Winkel….
Deze is werkzaam bij gemeente Utrecht, is Bijzonder Opsporingsambtenaar en werkzaam bij camelot-europe .
Daarmee heeft Bas Winkel de mogelijkheid als Bijzonder Opsporingsambtenaar gegegevens in te zien die hij kan gebruiken bij zijn andere functie als huismeester ( sinds 1maand !) bij Camelot.
Lijkt op belangenverstrengeling want risico dat hij privé gegevens gaat opvragen van bewoners bij camelot of Als huurders is groot en niet discreet/ verboden.
Vervolgens dient het OM danwel min.van.justitie onderzoek te verrichten naar dhr Bas Winkel die meerdere petten opheeft naar het opvragen van informatie over personen in uw systeem bij de gemeente Utrecht als handhavingsmaatregelen functionaris en buitengewoon opsporingsambtenaar.
Verder verzoek ik u om nog te onderzoeken of deze man als huismeester camelot vastgoedbeheer BV. Informatie heeft opgevraagd over bewoners die in Utrecht van camelot huren plus daarbuiten.
Ook dient er een groot onderzoek plaats te vinden omtrent deze meneer en er zal gekeken moeten worden naar vriendjespolitiek binnen de gemeente Utrecht omdat deze Bas Winkel algemeen erectie is bij een technisch adviesbureau.
Verder verzoek tot onderzoek naar Bas Winkel die vanuit Utrecht naar Amsterdam op 21-11-2017 kwam en in pand van camelot is geweest op flierbosdreef waar hij waarschijnlijk informatie heeft doorgespeeld naar camelot die op dat adres een pand bezit.
Mocht er sprake zijn dat Bas Winkel misbruik heeft gemaakt van zijn functies te vervolgen op articel art.12 Sv.
Ik verzoek u mij daarover op de hoogte te houden.

Mvg
privacy
POB311
Niets uit deze mail mag geopenbaard dan wel verspreidt worden, de mail is alleen voor de geadresseerden, komt deze mail onverhoopt toch in uw mail-account verwijder deze dan uit uw email-server en raadpleeg uw netwerkbeheerder, deze mail blijft eigendom van vergunninghouder POB311, verder is deze mail auteursrechterlijk beschermd, plus er rust copyright op.
https://nl.linkedin.com/in/bas-winkel-2b23348a
b.devilder@cameloteurope.com <b.devilder@cameloteurope.com>
contact@bondprecairewoonvormen.nl ;pers@fvd.nl;g.wilders@tweedekamer.nl;groenlinks@tweedekamer.nl;wka@woonbond.nl;vrijsbergen@woonbond.nl;scholing@woonbond.nl;wodc@minvenj.nl;griffie@const-court.be;. . (privacy@hotmail.com);persvoorlichting@tweedekamer.nl;pers.rnn@rechtspraak.nl;info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl;cvrb@rechtspraak.nl
camelot-europe,
per mail verstuurd b.devilder@cameloteurope.com

N. privacy-achternaam,
Flierbosdreef 2-12

 

 

 

camelot-europe,
per mail verstuurd b.devilder@cameloteurope.com

N. privacy-achternaam,
Flierbosdreef 2-12
woon-ruimte 16A
Amsterdam

Amsterdam 26-11-2017

 

Betreft: aangifte 4/5 x huisvredebreuk, privacyschending, letselschade toebrengen, wetten niet naleven, plus doorgeven vervangen van slot.

Geachte medewerker/ van camelot-europe, via b. de Vilder,

Bij deze stel ik u op de hoogte dat u zich meerdere keren heeft schuldig gemaakt huisvredebreuk,welke eerder per mail verstuurd is, maar zelfs Daan nu verschillende keren op gewezen is gewoon maling aan heeft , waarvan ik aangifte heb gedaan.
Stel u verder bij deze op de hoogte dat ik het slot van mijn woning/ruimte gelegen Flierbosdreef 2-12, te Amsterdam, vertrek/woning/ruimte 16a, per 26-11-2017 heb vervangen, ik ben hiertoe overgegaan om mijn recht op privacy te waarborgen.
Zoals dat [privacy]is vastgelegd Grondwet art.10, ik beroep mij tevens op EVRM art. 8, waarin het recht op eerbiediging van privé/familie/gezinsleven staat vastlegt, zelfs huisvrede[breuk] is vastgelegd Grondwet art. 12.
Toegang voor onderhoud, en bezichtiging ter voorbereiding van eventuele verkoop, bouw-, of sloopactiviteiten is op [afspraak is 2-Zijdig, dus gezamelijk overeen te komen] afspraak mogelijk [dit in overeenstemming met art. BW7:223].
Heb geluidsopname[welke in procedure als bewijs/productie bijgevoegd zal worden] van meerdere personen welke ook aangeven dat personeel zo hun gehuurde ruimte/woning binnenstormen/gaan, zonder kloppen/1 x kloppen, ze hebben/krijgen geen eens tijd om zelf de deur open te doen, terwijl in alle gevallen het toch strafaar is, waarvan bij deze acte/aangifte.
Om verdere schending van mijn privacy te voorkomen zijn bezichtigingen met andere motieven als hierboven omschreven niet mogelijk.
Ik wijs u er verder op dat het illegaal [plus strafbaar is] toegang verschaffen tot de woning/ruimte/gehuurde welke huisvredebreuk is, welke omschreven staat Sr. art. 138, hiervan zal ik aangifte doen bij politie, bij geen vervolging door OM zal ik Sv. art.12 proceure opstarten, waarbij ik u nu al aansprakelijk stel voor de materiële en immateriële schade en de schade die hier uit voortvloeit, zodat alle kosten op u verhaald zullen worden.
Afsluitend wil ik u er graag op attenderen dat het oude slot bewaard is gebleven, deze zal ik op verzoek van rechthebbende aan hun doen toekomen.

Hopende u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik.

Met vriendelijke groet,
N. privacy-achternaam
Flierbosdreef 2-12
woonruimte 16A
misbruik https://whistleblower4blog.wordpress.com/page/4/

23-11-2017
Bij deze stel ik dan ook eigenaren camelot plus maatschap flierbosdreef nogmaals aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade en de schade die hier uit voortvloeit, de materiële en immateriële schade zal ik nader specificeren, voorschotbedrag is begroot a zegge 5000,00 euro,welke ik z.s.m. in mijn bezit wil hebben[binnen 7 dagen], deze kunt u ook overmaken op rekening waar u de huurpenningen afschrijft o.v.v. voorschotbedrag schadeclaim privacy .
Dit is exl. alle huurpenningen plus verdere kosten welke betaald zijn voor mijn ruimte, welke ik allemaal terug wil hebben, verder zie ik de wettige huuropzegging tegemoet, welke ook door camelot personeel werd eerder gemaild dat poststuk kwijtgeraakt was Flierbosdreef 2-12 Amsterdam.
Zodat opzegging plus alle mails verstuurd door mij of gevolmachtigde of camelot zelf genummerd/geparafeerd plus ondertekend door tekeningsbevoegde camelot overlegd kunnen worden, op [tweezijdige] afspraak, waar ik of gevolmachtigde zullen tekenen voor ontvangst alles, wel wil ik copy voor dossier/site.

 

Amsterdam
1 van 3
we moeten praten, heb aangifte gedaan, tegen u plus …….aangifte tegen directie/eigenaren Camelot, plus eigenaren [maatschap]Flierbosdreef 2-12
====================================
====================================
====================================
aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade en de schade die hier uit voortvloeit,
. .
do 23-11-2017 23:45b.devilder@cameloteurope.com
cc;voorzitter@tweedekamer.nl;voorzitter@eerstekamer.nl;voorzitter@vvd.nl;persvoorlichting@tweedekamer.nl;pers@fvd.nl;persvoorlichting@eerstekamer.nl;pvv.publiek@tweedekamer.nl;PVV (pvv_kana@tweedekamer.nl);pvda_voorlichting@tweedekamer.nl;h.beertema@tweedekamer.nl;HvBommel@sp.nl;wodc@minvenj.nl;Frontdesk JUSTIS – JUSTIS (justis@minvenj.nl);klokkenluiders@hotmail.com;contact@bondprecairewoonvormen.nl;vrijsbergen@woonbond.nl;scholing@woonbond.nl;reunited4Flierbosdreef2-14@hotmail.com;voorlichting@rechtspraak.nl;contact@bondprecairewoonvormen.nl;scholing@woonbond.nl;HRN-Info@HogeRaad.NL;ECHRvisit@echr.coe.int;digital@tmg.nl;internet@ad.nl;tips@volkskrant.nl;voorzitter@tweedekamer.nl;voorzitter@eerstekamer.nl;persvoorlichting@tweedekamer.nl;pers@fvd.nl;groenlinks@tweedekamer.nl;voorlichting@tweedekamer.nl;voorz-pres@const-court.be;voorzitter@pvda.nl;ECHRvisit@echr.coe;reunited4Flierbosdreef2-14@hotmail.com;hrwpress@hrw.org;rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl;Privat.Investigator1997@gmail.com;particulierdetectiverecherchebureau@outlook.com;Alexander Pechtold (Alexander.Pechtold@tweedekamer.nl);sp@tweedekamer.nl;spfractie@tweedekamer.nl;sgp@tweedekamer.nl;gevolmachtigde@outlook.com
camelot; camelot

Amsterdam 23-11-2017 om 23.43 uur

 

Aan Raad bestuur voor de rechtspraak, Mr. F.C. Bakker, plus Mr. C.H.W.M. Sterk, plus andere geadreseerden,

 

Bij deze stel ik dan ook eigenaren camelot plus maatschap flierbosdreef nogmaals aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade en de schade die hier uit voortvloeit, de materiële en immateriële schade zal ik nader specificeren, voorschotbedrag is begroot a zegge 5000,00 euro,welke ik z.s.m. in mijn bezit wil hebben[binnen 7 dagen], deze kunt u ook overmaken op rekening waar u de huurpenningen afschrijft o.v.v. voorschotbedrag schadeclaim privacy .
De immateriële schade bestaat o.a. uit; zintuig-schade, emotionele-schade, psychische-schade, shock-schade, long-schade, ptts-schade, plus verdere schade zal op uw worden verhaald, welke de immateriële schade zal ik verder nader specificeren, welke uw via advocaat gestuurd zal worden.

POB311

Niets uit deze mail mag geopenbaard dan wel verspreidt worden, de mail is alleen voor de geadresseerden, komt deze mail onverhoopt toch in uw mail-account verwijder deze dan uit uw email-server en raadpleeg uw netwerkbeheerder, deze mail blijft eigendom van vergunninghouder privacy POB311,, verder is deze mail auteursrechterlijk beschermd, plus er rust copyright op.

 

===========================
==========================
==========================
. .
di 21-11-2017 5:22b.devilder@cameloteurope.commarion tegels en tableau’s (privacy-pgb-verleenster@hotmail.com);klokkenluiders@hotmail.com;contact@bondprecairewoonvormen.nl;vrijsbergen@woonbond.nl;scholing@woonbond.nl;reunited4Flierbosdreef2-14@hotmail.com
camelot

Amsterdam 20-11-2017

 

Net 15.30 op 20-11-2017 word er gebonst op de deur, plus komt in mijn gehuurde ruimte binnen stappen, wat volgens Daan mag, omdat het in hun contract staat, maar strijdt is met Nederlandse wet, waar rechter zich zal moeten uitspreken onwettige zaken in contract, staan wel meer in vermeld wat strijdt is met Nederlandse wet.
De 3 heren onder leiding Daan[neem aan B……. immers heef deze zich niet gelegitimeerd] gaan even weg ze zeiden iets later terug te komen , bij terugkomst besluit ik weer dit gesprek maar op te nemen, wat ik ook gedaan heb voor als bewijs te dienen, Camelot denkt steeds boven de wet te staan .
In gesprek maakte Daan duidelijk, waarom de onwettige [artikel 3:37 lid 3 BW ]opzegging zou zijn gebeurd, omdat er proces verbaal zou zijn dat ik sleutel zou hebben Somalier gegeven, wat niet op waarheid berust, plus als proces verbaal is gemeld aan Camelot, met mijn naam zou strafaar feit zijn politie/justitie/om, waarvan aangifte zal volgen[bij deze] .
De zogenaamde onwettige opzegging huur/’bruikleenovereenkomst” moet aangetekend zijn per post of zoals Hoge Raad heeft besloten het per aangetekende mail mag, maar u dient wel bewijs te hebben van ontvangst door mij, immers heb ik nu geen kennis kunnen nemen van hun mail, welke ik zelfs nu niet heb ontvangen.
Heb Daan duidelijk gemaakt dat ik stukken wil hebben [aangetekend werkt hier ook niet [privacy]dreef….. , zie eerdere mail Camelot zelf over post wat niet aankomt], vandaar geadviseerd afspraak te maken dag van te voren, in tweevoud langs te brengen zgn. opzegging volgende dag [na 15.00uur]zoals afgesproken, zodat ik kan tekenen voor ontvangst.
Als Camelot zelf volgens Daan 16-12-2017 opzegging huur/’bruikleenovereenkomst” gedaan zou hebben plus zoals Daan in zou staan [zoals Daan zei] dat ik vandaag 20-11-2017 er uit zou moeten toont weer aan dat Camelot totale schijt/maling heeft aan alle Nederlandse wetgevingen, grondwet, verdragen[EVRM rt.6].
Opzegging huur/’bruikleenovereenkomst” mag/kan niet het termijn welke Camelot wilde doen[Eigen rechter spelen], stuurt men normaal een knokploeg langs?, of gaat men over saboteren [zonder g/l/w. ”of kachel uitzetten/laten, wat nu ook hier gebeurd gehele pand ”], 3 man sterk laten komen, terwijl eerder nimer personeel kwam bij overlast/illegale bewoners.
Stel directie/eigenaren Camelot, plus eigenaren [maatschap] [privacy]dreef aansprakelijk voor materiele plus immateriele schade die hier uit voort vloeid, verder verzoek ik alle stukken/mails aan mij genummerd/geparafeerd/getekend te overleggen.
Zal aansprakelijk voor materiele plus immateriele schade die hier uit voort vloeid plus nadere gronden toelichten,plus schade woongenot welke ik nimer he gehad/genoten, omdat personeel Camelot zeer nalatig waren/zijn.
Ten eerste ben ik er niet mee eens met de huur opzegging, dus ga niet accoord hiermee, dus enige optie die voor u open blijft is de gang naar rechter, zodat deze kan beslissen, wettelijk bent u verplicht deze rechtsgang te bewandelen, zodat ik zaken kan toelichten .
Waarbij ik u plus rechterlijke macht direct wijs, dat ik niet accoord ga rechtbank Den-Bosch, dit om meerdere redenen, EVRM art.6, plus gebruikelijk als u procedure opstart de rechtbank gekozen word wooplaats tegenpartij, dus in dit geval Amsterdam, echter u kunt zich niet beroepen contract, omdat er in deze zaken vermeld staan welke in strijd zijn Nederlandse wetgeving, dus rechter hiermee wat diendt te doen.
Waarbij rechterlijke macht direct uw onwettige zaken plus strafbare feiten kan/moet aanpakken,immers hebben personeel plus directie/eigenaren Camelot, plus eigenaren [maatschap] [privacy]dreef … Camelot totale schijt/maling heeft aan alle Nederlandse wetgevingen, grondwet, verdragen[EVRM rt.6], vele mensen zullen dupe zijn geweest/worden.
Verder dient er meer onderzoek te komen, plus moeten al hun vergunningen in alle eu60 state antikraak/leegstwet/verhuur direct ingetrokken moeten worden, het machtmisbruik/dreigen moet stoppen.

 

[weggelaten-privacy]
[privacy]dreef …
Amsterdam

 

bcc…………………..

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001830/2017-03-01
wetten.nl – Regeling – Wet op de rechterlijke organisatie …
wetten.overheid.nl
Wet op de rechterlijke organisatie … Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

 

===============================
Inspectie
. .
di 14-11-2017 2:27d.driehuis@cameloteurope.com;propertymanagement-nh@cameloteurope.com

Dat tara wel hetgene weghaald beugel welke deze 13-10-2017 doet, maar alle ramen 4 open laat staan, welke kou/tocht/geluidshinder veroorzaakt, maar merk aan u dat u wilt dat ik het zelf oplos, wat ik zal doen, omdat u niet de verantwoording wilt nemen welke u wel heeft.

 
express veel overlast doordat Tara Grunder kamer w16 flierbosdreef 2-12 ,weer ramen express open laat staan, terwijl ze er zelf weer is 10-11-2017

. .
vr 10-11-2017 21:06l.deventer@cameloteurope.com;propertymanagement-nh@cameloteurope.comtara010899@gmail.comb.devilder@cameloteurope.com;privacy-pgb-verleenster@hotmail.com

Amsterdam 10-11-2017

Tara Grunder , plus Camelot,

 

op 10-11-2017 om 14.30u staat er persoon in de kamer 16 van Tara te boren in de deurpost en deur [welke tussen kamer 16 plus kamer 16 a zit, de vluchtroute bij brand, als er brand is in de hal, immers staan alle tussenbranddeuren open, zodat bij brand vuur snel kan overslaan,branddeuren zitten er niet voor niets].
De afspraak met Tara Grunder was v.a. begin dat ze deze tussendeur toegankelijk zou houden, zodat ik bij brand via haar ruimte/kamer zou kunnen vluchten, iets later vroeg ze mij of ik bij haar afwezigheid [ze is er vaker niet als wel] op ruimte kon letten, wat ik ook deed d.m.v. tussendeur open te laten.
Na sms 18-10-2017 08.51 uur, begreep ik [goed verstaander heeft half woord nodig, leest tussen regels door] dat ik niet meer geweest welkom was in haar ruimte, niet dat ze het zei, maar nadat ik hoorde per sms dat het stink in de hal en Tara, wat zeker voelde aantijging.
Terwijl Tara zelfs sinds 22-8-2017 1 keer haar schoonmaakrooster heeft laten doen pleegmoeder/moeder op , plus een keer op 21-9-2017 , terwijl er 6 personen wonen, ik heb al 4 keer schoongemaakt, ze moet haar eigen vloerbeddeking plus kamer eens schoonmaken.
6 personen welke bijna altijd allemaal gebruik maken 1 toilet, 3/4 keer per dag gebruiken is 18/24 keer per dag , dus zou eigenlijk elke dag schoongemaakt, totaal is er 12 keer schoongemaakt waarvan ik het al vier keer heb gedaan sinds 20-8-2017.
Plus dat ze doeken voor brand-tussendeur heeft gelegd, want ineens kan ze niet communiceren, zelfde geldt voor haar vader vanmiddag [want neem aan dat als het Camelot was geweest ze dit wel hadden gemeld] .
Daardoor ben ik nimmer meer in haar ruimte geweest, terwijl ze nooit heeft ge-sms’t, gemaild of gezegd dat ze niet meer wil dat ik er in kom, zeer vreemd, zelfde zou zijn u stelt beschikbaar uw schuur voor voedselbank, geen overleg, plaatst ander slot, zou ook raar zijn toch ………… .
Dat Tara zelfs weer ramen open laat staan, terwijl ze er zelf weer niet is 10-11-2017, maar zij is gewezen als student medicijnen AMC gewezen op fijstof geluidsoverlast van o.a. verkeer, kou, buiten klapperende ramen.
Meerdere keren gevraagd of ze ramen dicht wil laten, zelfs bij klapperende ramen 48 uur overlast kwam er geen exuus, wat laat zien geen opvoedig of asociaal gedrag, want sociale mensen houden rekening met andere mensen, of willen Tara met haar ouders het op de spits drijven…, door weer express ramen open te laten nu 10-11-2017.

privacy
flierbosdreef 2-12
kamer w16a

====================================
====================================
====================================
. .
zo 12-11-2017 20:50l.deventer@cameloteurope.com;propertymanagement-nh@cameloteurope.comb.devilder@cameloteurope.com;marion tegels en tableau’s (privacy-pgb-verleenster@hotmail.com)
De asociale tara Grunder, welke 4 ramen aan ene kant express open laat staan plus 1 aan andere kant .
Sms van tara Grunder op 30-10-2017 om 13.56 uur ‘Ik heb nu voor jouw alle ramen op 1 Na (het raam dat het verst van jouw verwijderd) dicht gedaan.Er is ook iets mis met dat raam. Als in je kan hem niet zomaar dichtdoen. Dat raam kan dus ook niet dicht waaien’.
Dicht waaien, was dat maar zo, dan zou ik niet zoveel overlast van hebben, klapperende ramen door de wind, welke 48[weekend 27/29-10-2017] uur met storm veel meer overlast heeft gegeven.
De ramen kamer 16 waren allemaal in orde, maar klapperende ramen door tocht en de wind, ramen tegen over elkaar open te zetten [sinds aug.2017] zal altijd op den duur schade opleveren, welke u kunt verhalen op tara Grunder.
Immers toen ik somalier ghulled wegjoeg uit die kamer, plus deur bij keuken dichtbond met touw, tussendeur open liet, maar dagelijks wel even ramen open te zetten[kamer16] voor te luchten plus lucht uit vloeredekking proeren te verminderen, sloot ze daarna.
Foto1=tara Grunder1, raam Bij keuken haar, gefotograveerd va gemeenschappelijke ‘keuken”
foto2=tara Grunder, rest 3 van 4 ramen bij haar, gefotograveerd va gemeenschappelijke woonkamer,achterkant.
foto3=tara Grunder raam open wegkant welke grenst aan mijn tussendeur
foto4=tara Grunder sms 29-10-2017 overlast met storm 48 uur, gemeld
foto5=tara Grunder sms 30-10-2017 belofte alle ramen dicht te doen/laten op een na.
Ieder normaal denkend persoon weet dat ramen niet tegen elkaar open kunnen, vanwege de tocht en de wind.
Woensdag was ze weggegaan 8-11-2017, om vervolgens weer terug te komen 11-11-2017 met haar asociale vader uit Enschede op vrijdag.
Ze zijn gekomen om te boren in tussendeur plus deurpost, plus weer allerlei ramen express open te zetten[zie sms 30-11-2017, i.p.v. 1 naar 5, maar immers houdt tara zich nimmer aan afspraken,schoonmkrooster enz. ].
plus- 1.5 week heeft mijn mantelzorgster plus pgb-verzrgster met tara gesproken, om haar de wiet/canabislucht van fransen te laten ruiken welke op gang was, deze lucht von ze niet erg.
Ben met mijn pob-vergunning al sinds vrijdag 11-11-2017 bezig uit te zoeken meer info over asociale heer Grunder en zijn familie.
Want misschien vind uw als antikraak Camelot asociale personen niet zo erg, maar dat zal dan wel komen dat u er zelf geen overlast van heeft.
Maar hoop wel op uw medewerking, mail aan alle bewoners te sturen,’ramen alleen open te zetten als ze er zelf zijn’, zodat overlast voor andere bewoners geminimaliseerd blijft, plus uw schade beperkt blijft aan ramen plus raamkozijnen .
Want voorheen toen de 700 vluchtelingen op vlierbosdreef zaten deed de kachel het[vernomen arts welke vluchtelingen bijstond], plus ook ten u het pand verhuurde deed de kachel het[gehoord huurders op eerste verdieping].
Waarom heeft u de kachel/verwarming/systeem[welke op dak zit] niet aangezet, dan gaat vocht plus kou uit het pand, wat ook scheelt qua warmte, maar mensen worden ook ziek van kou/tocht/vocht.

privacy
================================================
======================================
=====================================
. .
zo 12-11-2017 21:00l.deventer@cameloteurope.com;propertymanagement-nh@cameloteurope.comb.devilder@cameloteurope.com
foto2=tara Grunder, rest 3 van 4 ramen bij haar, gefotograveerd va gemeenschappelijke woonkamer,achterkant.
foto3=tara Grunder raam open wegkant welke grenst aan mijn tussendeur
=====================================
=====================================
=====================================

express veel overlast doordat Tara Grunder kamer w16 flierbosdreef 2-12 ,weer ramen express open laat staan, terwijl ze er zelf weer is 10-11-2017
. .
vr 10-11-2017 21:06l.deventer@cameloteurope.com;propertymanagement-nh@cameloteurope.comtara010899@gmail.comb.devilder@cameloteurope.com;privacy-pgb-verleenster@hotmail.com

Amsterdam 10-11-2017

 

Tara Grunder , plus Camelot,

 

op 10-11-2017 om 14.30u staat er persoon in de kamer 16 van Tara te boren in de deurpost en deur [welke tussen kamer 16 plus kamer 16 a zit, de vluchtroute bij brand, als er brand is in de hal, immers staan alle tussenbranddeuren open, zodat bij brand vuur snel kan overslaan,branddeuren zitten er niet voor niets].
De afspraak met Tara Grunder was v.a. begin dat ze deze tussendeur toegankelijk zou houden, zodat ik bij brand via haar ruimte/kamer zou kunnen vluchten, iets later vroeg ze mij of ik bij haar afwezigheid [ze is er vaker niet als wel] op ruimte kon letten, wat ik ook deed d.m.v. tussendeur open te laten.
Na sms 18-10-2017 08.51 uur, begreep ik [goed verstaander heeft half woord nodig, leest tussen regels door] dat ik niet meer geweest welkom was in haar ruimte, niet dat ze het zei, maar nadat ik hoorde per sms dat het stink in de hal en Tara, wat zeker voelde aantijging.
Terwijl Tara zelfs sinds 22-8-2017 1 keer haar schoonmaakrooster heeft laten doen pleegmoeder/moeder op , plus een keer op 21-9-2017 , terwijl er 6 personen wonen, ik heb al 4 keer schoongemaakt, ze moet haar eigen vloerbeddeking plus kamer eens schoonmaken.
6 personen welke bijna altijd allemaal gebruik maken 1 toilet, 3/4 keer per dag gebruiken is 18/24 keer per dag , dus zou eigenlijk elke dag schoongemaakt, totaal is er 12 keer schoongemaakt waarvan ik het al vier keer heb gedaan sinds 20-8-2017.
Plus dat ze doeken voor brand-tussendeur heeft gelegd, want ineens kan ze niet communiceren, zelfde geldt voor haar vader vanmiddag [want neem aan dat als het Camelot was geweest ze dit wel hadden gemeld] .
Daardoor ben ik nimmer meer in haar ruimte geweest, terwijl ze nooit heeft ge-sms’t, gemaild of gezegd dat ze niet meer wil dat ik er in kom, zeer vreemd, zelfde zou zijn u stelt beschikbaar uw schuur voor voedselbank, geen overleg, plaatst ander slot, zou ook raar zijn toch ………… .
Dat Tara zelfs weer ramen open laat staan, terwijl ze er zelf weer niet is 10-11-2017, maar zij is gewezen als student medicijnen AMC gewezen op fijstof geluidsoverlast van o.a. verkeer, kou, buiten klapperende ramen.
Meerdere keren gevraagd of ze ramen dicht wil laten, zelfs bij klapperende ramen 48 uur overlast kwam er geen exuus, wat laat zien geen opvoedig of asociaal gedrag, want sociale mensen houden rekening met andere mensen, of willen Tara met haar ouders het op de spits drijven…, door weer express ramen open te laten nu 10-11-2017.

privacy
flierbosdreef 2-12
kamer w16a

 

Op 7 november 2017 om 21:31 schreef . . <privacy@hotmail.com>:
tara,

Wil je voortaan zorgen dat je alle ramen dicht hebt, als je naar school bent of naar een van je ouders[daar ben je meer tijd dan hier] bent, want overlast van kou en lawaai verkeer is te erg.
Luchten kun je doen als je er zelf bent, niet dat je dan alles open moet laten, want dan houdt overlast aan.

Flierbosdreef 2-12 kamer 16a
======================================
===================================
=====================================

express veel overlast doordat Tara Grunder kamer w16 flierbosdreef 2-12 ,weer ramen express open laat staan, terwijl ze er zelf weer is 10-11-2017
. .
vr 10-11-2017 21:06l.deventer@cameloteurope.com;propertymanagement-nh@cameloteurope.comtara010899@gmail.comb.devilder@cameloteurope.com;privacy-pgb-verleenster@hotmail.com

Amsterdam 10-11-2017
Tara Grunder , plus Camelot,
op 10-11-2017 om 14.30u staat er persoon in de kamer 16 van Tara te boren in de deurpost en deur [welke tussen kamer 16 plus kamer 16 a zit, de vluchtroute bij brand, als er brand is in de hal, immers staan alle tussenbranddeuren open, zodat bij brand vuur snel kan overslaan,branddeuren zitten er niet voor niets].
De afspraak met Tara Grunder was v.a. begin dat ze deze tussendeur toegankelijk zou houden, zodat ik bij brand via haar ruimte/kamer zou kunnen vluchten, iets later vroeg ze mij of ik bij haar afwezigheid [ze is er vaker niet als wel] op ruimte kon letten, wat ik ook deed d.m.v. tussendeur open te laten.
Na sms 18-10-2017 08.51 uur, begreep ik [goed verstaander heeft half woord nodig, leest tussen regels door] dat ik niet meer geweest welkom was in haar ruimte, niet dat ze het zei, maar nadat ik hoorde per sms dat het stink in de hal en Tara, wat zeker voelde aantijging.
Terwijl Tara zelfs sinds 22-8-2017 1 keer haar schoonmaakrooster heeft laten doen pleegmoeder/moeder op , plus een keer op 21-9-2017 , terwijl er 6 personen wonen, ik heb al 4 keer schoongemaakt, ze moet haar eigen vloerbeddeking plus kamer eens schoonmaken.
6 personen welke bijna altijd allemaal gebruik maken 1 toilet, 3/4 keer per dag gebruiken is 18/24 keer per dag , dus zou eigenlijk elke dag schoongemaakt, totaal is er 12 keer schoongemaakt waarvan ik het al vier keer heb gedaan sinds 20-8-2017.
Plus dat ze doeken voor brand-tussendeur heeft gelegd, want ineens kan ze niet communiceren, zelfde geldt voor haar vader vanmiddag [want neem aan dat als het Camelot was geweest ze dit wel hadden gemeld] .
Daardoor ben ik nimmer meer in haar ruimte geweest, terwijl ze nooit heeft ge-sms’t, gemaild of gezegd dat ze niet meer wil dat ik er in kom, zeer vreemd, zelfde zou zijn u stelt beschikbaar uw schuur voor voedselbank, geen overleg, plaatst ander slot, zou ook raar zijn toch ………… .
Dat Tara zelfs weer ramen open laat staan, terwijl ze er zelf weer niet is 10-11-2017, maar zij is gewezen als student medicijnen AMC gewezen op fijstof geluidsoverlast van o.a. verkeer, kou, buiten klapperende ramen.
Meerdere keren gevraagd of ze ramen dicht wil laten, zelfs bij klapperende ramen 48 uur overlast kwam er geen exuus, wat laat zien geen opvoedig of asociaal gedrag, want sociale mensen houden rekening met andere mensen, of willen Tara met haar ouders het op de spits drijven…, door weer express ramen open te laten nu 10-11-2017.

privacy
flierbosdreef 2-12
kamer w16a
Op 7 november 2017 om 21:31 schreef . . <privacy@hotmail.com>:
tara,
Wil je voortaan zorgen dat je alle ramen dicht hebt, als je naar school bent of naar een van je ouders[daar ben je meer tijd dan hier] bent, want overlast van kou en lawaai verkeer is te erg.
Luchten kun je doen als je er zelf bent, niet dat je dan alles open moet laten, want dan houdt overlast aan.

Flierbosdreef 2-12 kamer 16a
=================================
=================================
=================================

verdere linken

https://whistleblower4blog.wordpress.com/2017/11/21/antikraak-camelot-geholpen-door-college-bw-amsterdam-gemeenteraad020-afdekken-onveilige-situatie-ollongren-wist-er-ook-van-rboostbrabant-rbankamsterdam-het_om-sv-art-12-raadvansta/

https://whistleblower4blog.wordpress.com/2017/11/23/mail-aan-raad-bestuur-voor-de-rechtspraak-mr-f-c-bakker-plus-mr-c-h-w-m-sterk-plus-andere-geadreseerden-do-23-11-2017-712uur-plus-bob-de-vilder-cameloteurope/

https://whistleblower4blog.wordpress.com/2017/11/23/opheldering-over-boa-utrecht-huismeester-camelot-dhr-bas-winkel/

https://whistleblower4blog.wordpress.com/2017/11/24/aansprakelijk-voor-de-materiele-en-immateriele-schade-en-de-schade-die-hier-uit-voortvloeit-camelot-plus-maatschap-flierbosdreef/

https://whistleblower4blog.wordpress.com/2017/11/27/betreft-aangifte-tegen-camelot-europe-4-5-x-huisvredebreuk-privacyschending-letselschade-toebrengen-wetten-niet-naleven-plus-doorgeven-vervangen-van-slot/

https://whistleblower4blog.wordpress.com/2017/11/28/de-terror-in-opdracht-van-eigenaren-camelot-plus-maatschap-flierbosdreef-blijven-doorgaan-zelfs-na-mail-27-11-2017-608/

https://whistleblower4blog.wordpress.com/2017/11/28/groot-maatschappelijk-belang-justitie-plus-vele-kamerleden-dekken-strafbare-feiten-afcorruptie-fraude-belangenverstrengeling-personeel-justitie/

https://whistleblower4blog.wordpress.com/2017/11/29/geachte-bob-de-vildercameloteurope-plus-andere-geadreseerden-29-11-2017-505/

https://whistleblower4blog.wordpress.com/2017/11/30/in-gebreke-stelling-bob-de-vilder-and-joost-van-gestel-cameloteurope/

cameloteurope2017.wordpress.com